JKP Komrad Bihać – Lokacije za odvoz krupnog otpada

uskinfo.ba

Bihaćko javno komunalno preduzeće Komrad na svojoj web stranici objavilo je spisak lokacija za odlaganje krupnog otpada.

Šta spada u krupni otpad?

Krupnim otpadom smatraju se čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, poslovnim prostorijama, garažama i dvorištima, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatraju kućnim smećem.

To su: kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji, kartonska ambalaža u većim količinama ili većim dimenzijama, olupine vozila, te njihovi dijelovi. Krupni otpad predstavljaju otpaci građevinskog materijala i šuta.

Krupni otpad se deponuje na posebno utvrđene lokacije uz plaćanje posebne naknade za usluge vanrednog odvoza. Odvoz krupnog otpada vrši se u određene dane koje odredi JKP “Komrad” d.o.o.

Krupni otpad zabranjeno je odlagati u poslude za komunalni otpad i na mjesta koja za to nisu određena.

Tačnu lokaciju i termine za odlaganje krupnog otpada možete pogledati pogledati na stranici www.komrad-bihac.ba , odnosno OVDJE

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...