Potraga za Samirom Šarčevićem do sada nije dala nikakvih rezultata iako se za njim tragalo i u tokom vikenda.

U potragu obimnog karaktera uključeno je preko 150 učesnika, od rodbine i prijatelja do profesionalnih spasilaca, kao i članova Saveza gorskih službi spašavanja BiH.

Bez obzira na obimnost potrage i velikog broja uključenih lica, do sada nije bilo rezultata.niti postoje indicije koje bi pomogle da se potraga usmjeri u određenom pravcu.

Nadamo se ipak da će potraga rezultirati pozitivnim ishodom.

Izvor: Cazin.net