Federalno ministarstvo finansija je na današnjoj aukciji putem Sarajevske berze vrijednosnih papira ponudilo na prodaju 3.000 trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine nominalne vrijednosti 10.000,00 KM po jednom trezorskom zapisu.

Rok dospijeća je tri mjeseca. Trezorski zapisi na naplatu dospijevaju krajem jula 2017. godine.

Ukupan iznos pristiglih ponuda je 72.500,00 KM, a ukupan iznos prihvaćenih ponuda je 30.000.000,00 KM.

Najviša prihvaćena cijena iznosila je 99,9751 uz kamatnu stopu od 0,10%, dok je najniža prihvaćena cijena iznosila 99,9372 uz kamatnu stopu od 0,25%.

Ponderirana prosječna prihvaćena cijena iznosila je 99,9560 uz kamatnu stopu od 0,18%.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava iznosi 29.986.805,00 KM.