KAKO JE CRNO TRŽIŠTE CIGARETA U BIH ZA SAMO ŠEST GODINA PORASLO SA ŠEST NA 50 POSTO

hayat.ba

Za samo šest godina, od 2013. od 2018. godine, u BiH je došlo do porasta crnog tržišta cigareta sa šest na 50 posto. Također, u samo tri godine legalno tržište smanjilo se za više od 35 posto, a na tržištu se pojavilo čak 80 nelegalnih brandova.

Tragom ovih frapantnih informacija koje smo dobili od eksperata na tržištu duhanske industrije, portal Klix.ba zatražio je niz odgovora od nadležnih institucija.

Treba, naime, podsjetiti kako je radna grupa Uprave za indirektno oporezivanje BiH sačinila dokument prema kojem su na sjednici Vijeća ministara BiH nedavno usvojene izmjene Zakona o akcizama koje nalažu moratorij na povećanje cijena cigareta u naredne tri godine.

– Kontinuirani rast akciznog opterećenja je doveo, s jedne strane, do značajnog povećanja naplaćenih prihoda od akciza, a s druge strane do brzog rasta maloprodajnih cijena, koji je, očekivano, destimulirao regularnu potrošnju cigareta. U uvjetima pada ekonomije, zaposlenosti i dohotka ubrzani tempo povećanja akciza na cigarete i snažan rast maloprodajnih cijena cigareta su doveli do smanjenja regularnog tržišta cigareta, jačanja crnog tržišta i gubitka prihoda od akciza i PDV-a. U takvoj situaciji kompanije iz duhanske industrije se iz godine u godinu bore za sve manji obim regularnog tržišta cigareta, sažimajući poslovanje i trpeći znatne gubitke, pogotovo u domaćoj duhanskoj industriji. Zadržavanje dosadašnjeg tempa harmonizacije akciza na cigarete u BiH sa standardima EU je kontraproduktivno, jer donosi daljnje jačanje crnog tržišta, smanjenje naplaćenih prihoda i ugrožavanje poslovanja i opstanka duhanske industrije – jedan je od zaključaka ove radne grupe.

Ratko Kovačević, glasnogovornik UIO, rekao nam je da Uprava za indirektno oporezivanje u kontinuitetu ulaže napore na suzbijanju crnog tržišta duhanom i duhanskim prerađevinama na tržištu BiH, što između ostalog predstavlja i jedan od prioriteta u njihovom radu.

– U toku 2018. godine službenici UIO oduzeli su cigarete i duhan koji su se nezakonito prodavali na tržištu u BiH u vrijednosti od 1,6 miliona KM. Sektor za provođenje propisa u UIO samostalno u okviru redovnih aktivnosti ili u saradnji s drugim agencijama za provođenje zakona (SIPA, Granična policija BiH, entitetski MUP-ovi, Policija Brčko distrikta BiH i drugi organi) provodi operativne akcije na teritoriji cijele države – rekao je Kovačević.

Posebno je izdvojio velike akcije koje je provela UIO u saradnji sa SIPA-om, a to su akcije ”List”, ”List 1” i ”List 2”, gdje su oduzete velike količine cigareta, duhana, nekoliko strojeva za usitnjavanje duhana te privedeno nekoliko desetaka osoba.

– Potrebno je naglasiti da je od ovlaštenih službenih osoba Sektora za provođenje propisa, shodno krivičnom zakonodavstvu, u prethodne tri godine sačinjeno 36 izvještaja za počinjeno krivično djelo nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda (cigarete, rezani duhan…), s prijavljenim iznosom štete u visini od 8.193.340 KM, koji su upućeni od UIO na daljnje postupanje prema nadležnom tužilaštvu BiH – kazao je Kovačević.

– Također, prema nadležnim općinskim i osnovnim sudovima, u okviru prekršajnog postupanja, podneseno je 245 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u kojima su predmet prekršaja bili duhan i duhanske prerađevine, dok su u skraćenom prekršajnom postupku, po navedenom, naši službenici izdali 55 prekršajnih naloga – zaključio je on.

Inspektorat Republike Srpske putem nadležnih inspekcija, kako su nam rekli, kontroliše proizvodnju i stavljanje u promet sirovog duhana i rezanog ili na drugi način usitnjenog duhana na pijacama i tržnicama, a po potrebi djeluje i u saradnji s pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske u dijelu nadležnosti.

– U ovoj godini inspekcija je u prometu zatekla i oduzela 415 pakli cigareta i 60 kilograma duhana iz razloga što nisu posjedovali dokaz o porijeklu. U 2017. godini inspektori su u prometu zatekli i oduzeli 423 kilograma rezanog duhana bez akcize i porijekla, a u 2016. godini 657 kilograma. U pravilu, riječ je o fizičkim osobama koje su prometovale rezani duhan na pijacama i tržnicama u manjim količinama, 1-2 kilograma ili pakle cigareta – kazali su nam u Inspektoratu.

Navode da je Zakonom o duhanu RS-a zabranjeno stavljanje u promet rezanog ili na drugi način usitnjenog, neobrađenog duhana, a propisana kazna za fizičku osobu, ukoliko počini predmetni prekršaj, iznosi od 200 КM do 1.000 КM te su inspektori u slučajevima oduzimanja rezanog duhana izricali navedene kazne.

– U slučajevima gdje su inspektori zatekli u prometu pakle cigareta bez porijekla i akcize, izricali su kazne u skladu sa Zakonom o trgovini, koje iznose od 2.000 КM do 10.000 КM za trgovca kao privredno društvo, od 700 КM do 3.500 КM za odgovornu osobu u privrednom društvu i od 500 КM do 2.500 КM za trgovca kao preduzetnika. Veće količine duhana se oduzimaju u ciljanim akcijama koje u saradnji vrše policijski službenici i službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, a koje podrazumijevaju pretresanje stana, ostalih prostorija i pokretnih stvari, odnosno motornih vozila – naveli su u Inspektoratu RS-a.

Glavni tržišni inspektor FBiH Elmir Ramić rekao nam je da je FUZIP u proteklom periodu u saradnji s policijskim upravama kantona vršio inspekcijski nadzor nad prometom duhana i duhanskih prerađevina na pijacama, u trgovinskim objektima, u prometu na magistralnim cestama.

– Duhan i duhanske prerađevine oduzimani su od fizičkih osoba protiv kojih su poduzete mjere podnošenjem prekršajnih prijava i oduzimanjem predmeta prekršaja. Tako je u proteklom periodu bez dokumentacije kojom se dokazuje porijeklo robe zatečeno 3.540 kilograma u vrijednosti 70.800 – kazao je Ramić.

Govoreći o modalitetu crnog tržišta kazao kako je na sceni stalna promjena načina njegovog funkcionisanja, od prometovanja putničkim i teretnim vozilima, zatim veleprodaje i maloprodaje, pa sve do graničnog prometa iz zemalja okruženja. Potcrtao je da se najveći dio prometa duhana i duhanskih prerađevina odvija preko dnevnih i sedmičnih pijaca i putem ulične prodaje.

– U ovom trenutku teško je govoriti o procjeni obima crnog tržišta, ali s obzirom na legalan promet duhana i duhanskih prerađevina možemo pretpostaviti sa sigurnošću da se radi o više desetina miliona maraka – kazao je Ramić.

On je rekao da je i ranije predlagao da se izvrši popis svih proizvođača duhana na području BiH s procjenom količine prinosa duhana te da se izvrši nadzor, da se u prekograničnom prometu pojača nadzor nad teretnim vozilima, ali i putničkim, radi sprečavanja šverca duhana. Također, smatra da je potrebno kontinuirano vršiti nadzor nad radom pijaca, autopijaca, maloprodajnih objekata itd.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...