Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su  po hitnom postupku zakone o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo i Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

“Usvojeni zakoni su civilizacijski iskorak po pitanju depolitizacije, vraćanja struke i integriteta u policijske redove koji će značajno unaprijediti organizaciju i djelovanje MUP-a KS i Uprave policije. MUP KS je nadležan za zaštitu života i imovine skoro pola miliona građana koji stalno žive na području Kantona Sarajevo, kao i velikog broja ljudi koji poslovno, turistički ili zbog drugih potreba privremeno borave na ovom području koje je administrativni, poslovni i urbani centar države. Naši građani zaslužuju da ih čuvaju najbolji i najobrazovaniji policijski službenici. Nakon ovih izmjena i dopuna zakona u najvećoj mogućoj mjeri eliminiše se mogućnost da se zbog manipulativnih ili koruptivnih radnji u policijske redove primaju nestručni, ali podobni kadrovi, jer je poboljšan i transparentnijim učinjen postupak prijema novih policijskih službenika”, kazao je Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova KS.

Ministar je naglasio da prvi čovjek policije odnosno policijski komesar, prema novim uslovima, neće moći biti neko ko je ikad bio član neke političke stranke ili je djelovao u političkom smislu čime se u potpunosti odstranio i uticaj politike na policiju.

Isti uslovi će važiti i za članove Policijskog odbora, Nezavisnog i Odbora za žalbe javnosti.

O implementaciji zakona, pokretanju konkretnih koraka i aktivnostima koje ćemo poduzimati kako bi transformisali i imali modernu, odgovornu i efikasnu policiju MUP KS će redovno obavještavati javnost, kazao je na kraju ministar unutrašnjih poslova KS.

(buka)