Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo je donio Odluku o izdvajanju 100.000 KM za dodatnu nabavku 55.000 komada zaštitnih maski, 50.000 pari zaštitnih rukavica, 1.000 litara dezinfekcijskih sredstava, kao i druge neophodne zaštitne opreme. Ova odluka donesena je na Četvrtoj vanrednoj sjednici ovog Štaba u proširenom sastavu, jer su joj prisustvovali i premijer Mario Nenadić te ministar finansija Jasmin Halebić, a predvodila ju je komandantica i ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč.

Premijer Nenadić je na početku sjednice upoznao članove Štaba o mjerama i aktivnostima koje do sada preuzela Vlada Kantona Sarajevo u novonastaloj situaciji, a koje imaju za cilj sprečavanje širenja koronavirusa (Covid 19).

Nakon toga, na sjednici je analizirano trenutno stanje na području Kantona uzrokovano pojavom koronavirusa u našoj zemlji, kao i mjere i aktivnosti koje su preduzete od strana Štaba i svih kantonalnih organa uprave, ustanova i institucija na provođenju dosadašnjih naredbi Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Štab je konstatirao da je u toku jučerašnjeg dana Kantonalna uprava civilne zaštite KS određenu količinu dezinfekcijskih sredstava uručila Domu za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama, Gerontološkom centru i Doma za invalidne i druge osobe u Nahorevu.

Istaknuto je kako je realizirana i Naredba kojom je naređeno Direkciji za robne rezerve KS da posredstvom Štaba iz svojih rezervi izdvoji sve raspoložive količine alkohola 96% za potrebe laboratorija u okviru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, JU „Opća bolnica prim. dr. Abdulah Nakaš“ i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Zaključeno je da će do kraja dana biti realizirana i Naredba Fedralnog štaba civilne zaštite koja se odnosi na osiguranje trijažnih punktova sa sanitarnim upitnicima, postavljene ispred ulaza u svaku od zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite.

Konstatirno je da se Naredba Federalnog štaba civilne zaštite o provođenju pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije – posebno gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i prostora koji su popločani, odnosno asfaltirani, kontinuirano provodi.
 Naglašeno je da su i danas timovi Službe za veterinarske poslove, općina i javnih komunalnih preduzeća radili na dezinfekciji, ali ovog puta, objekata ustanova socijalne zaštite. 

Članovi Štaba su, na osnovu dobivenog izvještaja od Ministarstva unutrašnjih poslova KS, zaključili da se sve naredbe izdate od nadležnih štabova civilne zaštite na području Kantona u najvećoj mjeri poštuju.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Kanton Sarajevo izdvaja 100 hiljada KM za nabavku novih zaštitnih sredstava / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.