Komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić sa ministricom zdravstva Nerminom Ćemalović, ministrom unutrašnjih poslova Nerminom Kljajićem, policijskim komesarom Mujom Koričićem, direktorom Kantonalne bolnice Hajrudinom Havićem, predstavnicima Skupštine USK i gradonačelnikom Cazina Nerminom Ogreševićem/komandantom štaba CZ Cazin, obišao je danas objekat sportske dvorane Medrese „Džemaludin ef. Čaušević“ u Cazinu u kojem je počela hitna priprema prostora za prinudnu izolaciju.

Sukladno Naredbi Federalnog štaba CZ o prinudnoj izolaciji, kojom su zaduženi kantonalni štabovi civilne zaštite da, u roku od tri dana, u saradnji sa kantonalnim kriznim štabovima ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim upravama policije, kantonalnim inspekcijskim organima, osiguraju objekte i uslove za prinudnu izolaciju sa potrebnim sanitarnim, zdravstvenim i drugim uslovima boravka osoba za koje je određena mjera izolacije, nadležni u USK, nakon procjene na terenu, odredili su da objekat Sportske dvorane Medrese „Džemaludin ef. Čaušević“ u Cazinu, bude prostor za prinudnu izolaciju lica koje ne postupe po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije, za područje Unsko-sanskog kantona.

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona imenovaće odgovorna lica i potreban broj saradnika različitih profila (zdravstvene usluge, logistike, održavanje i drugo) koje će rukovoditi radom objekta za prinudnu izolaciju, te preduzimati potrebne aktivnosti na osiguranju svih potrebnih sanitarnih, zdravstvenih i drugih uvjeta boravka osoba na koje se Naredba odnosi.
Posebnim uputstvom/instrukcijom Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona će urediti jednoobrazno postupanje policijskih službenika prilikom sprovođenja lica na koje se Naredba odnosi, a kojom će se obuhvatiti i obavezna medicinska trijaža lica u najbližem domu zdravlja prije sprovođenja u objekat za prinudnu izolaciju.
Zadužena je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova da, u okviru svojih nadležnosti, vrše sprovođenje lica osobe koje ne postupe po rješenju nadležnog organa kojim se određuje mjera izolacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova propisat će posebne obrasce za sprovođenje i predaju lica u ovaj izolatorij.

Mustafa Ružnić čestitao je dobro organizovanom Štabu civilne zaštite Grada Cazina na vanrednom angažmanu na uspostavljanju izolatorija za lica koja krše mjere izolacije te time ugrožavaju i svoje ali i javno zdravlje.

– Imamo kratak rok ali svi su maksimalno angažovani da pripremimo ovaj izolatorij na vrijeme. Apelujem na građane da se pridržavaju i dalje izrečenih zdravstvenih preporuka i mjera, a neodgovorni pojedinci, koji su prijetnja za zdravlje građana Unsko-sanskog kantona, biće smješteni u prinudnu izolaciju, kako je i propisao Federalni štab CZ, kazao je Ružnić.
Kako je naveo, već danas biće završena priprema prostora, priprema posebnih uputstava i osoblja je u toku te će kompletan izvještaj sutra biti proslijeđen Fahrudinu Solaku, komandantu Federalnog štaba civilne zaštite.

Izvor: Vlada USK