Kantonalni sud u Bihaću prošle godine nije zaprimio nijednu optužnicu za organizovani kriminal

klix.ba

Zastupnici Skupštine Unsko-sanskog kantona jučer su na drugoj redovnoj sjednici među 19 tačaka dnevnog reda imali pred sobom i Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću za 2018. godinu, ali im je izvjestilac, predsjednica Suda Fata Nadarević, skrenula pažnju da se ne radi o izvještaju, nego o informaciji, a razlika je u tome što se o izvještaju glasa, a o informaciji ne.

Ona je u uvodu kazala kako je tokom prošle godine Sud zbog penzioniranja dvoje sudija (Nurija Dervišević i Milica Reljić) i razrješenja jednog (Vesna Terzić), umjesto sa 16, radio sa tri suca manje.

“I pored toga Sud je sa smanjenim brojem sudija ostvario godišnju normu od 135 posto. Odmah da vam kažem, u pravosuđu nema naknade i nema nagrade za prebacivanje norme”, kazala je predsjednica Nadarević.

Kako stoji u Informaciji, najveću normu ostvarila je predsjednica od 457,73 posto, a od ostalih nosilaca pravosudne funkcije samo je sutkinja Vlatka Ivaniš bila ispod norme sa 94,53 posto.

Kvalitet sudskih presuda koji se mjeri prema broju odbačenih, preinačenih, ukinutih i djelimično ukinutih je niži u odnosu na 2017. godinu kada je bio 92,13, a za prošlu iznosi 89,52 posto.

Kada je riječ o individualnom kvalitetu presuda sudija Kantonalnog suda u prošloj godini, sedam sudija imalo je procent uspješnosti od 100 posto (Fata Nadarević, Reuf Kapić, Bahra Čoralić, Ilvana Pračić, Edita Rekić-Midžić, Ernesa Hergić i Milica Reljić),a pad kvaliteta sudskih odluka zabilježili su Edina Arnautović (79,7 posto) i Osman Alibabić (83,3 posto).

Kada je riječ o broju predmeta, Kantonalni sud u Bihaću je prošle godine imao u radu 6.025 predmeta, od čega je 2.361 prenesen iz 2017. godine. Riješena su 4.234 predmeta, a neriješen je ostao 1.791 predmet.

“Skloni smo neargumentiranim pričama pa se tako puno govori o organiziranom kriminalu. Ovaj sud prošle godine nije zaprimio nijednu optužnicu vezanu za organizirani kriminal, a iz 2017. smo prenijeli osam predmeta. Od organiziranog kriminala i nesavjesnog rada u službi, zavisno kolika je pričinjena šteta, od tih osam predmeta riješeno je šest predmeta, a u jednom od dva neriješena ne možemo uopće postupati s obzirom na to da se radi o predmetu ‘iz davnina’, a to je ‘mljekara’, jer su optuženici osobe turske nacionalnosti”, riječi su predsjednice Kantonalnog suda Fate Nadarević.

U krivičnom referatu ovog suda u 2018. godini bilo je 720 predmeta, od čega 106 iz prethodne godine, a riješeno je ukupno 638, čime je smanjen zaostatak iz 2017. godine za 24 predmeta.

U parničnom referatu napravljen je napredak jer su u 2018. godini osim 799 primljenih riješena još 322 predmeta iz 2017. godine, stoji u informaciji Kantonalnog suda Bihać. Napredak je ostvaren i u privrednom, upravnom, vanparničnom i izvršnom referatu.

Broj predmeta ratnih zločina je sve manji pa su u 2018. bila svega dva, uz šest prenesenih iz 2017. godine. Pet predmeta je riješeno, a od tri neriješena, stoji u informaciji, jedan predmet je nerješiv.

Zanimljvi su podaci o apelacijama Ustavnom sudu BiH iz kojih je vidljivo da su 44 apelacije odbačene, a 12 prihvaćeno i vraćeno Kantonalnom sudu na hitno odlučivanje, dok je u devet slučajeva apelantima dodijeljena novčana naknada u ukupnoj visini od 21.825 KM zbog kršenja prava na donošenje odluke u razumnom roku.

Izvor: klix.ba

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...