U opticaju je i kasarna Ljubače, kod Tuzle

Ministar sigurnosti u Vijeću ministara Dragan Mektić izjavio je da bi za dvadesetak dana trebalo da budu stvoreni kapaciteti za prihvat prvih migranata u kasarnu Blažuj u okolini Sarajeva.

“Već smo ušli u posjed te kasarne, potrebno je završiti adaptacije, građevinske radove i očekujem da će za 20 do mjesec dana da počne da prima prve migrante. Naš prioritet je da zatvorimo divlji kamp Vučijak”, rekao je Mektić na konferenciji za novinare u Banjoj Luci.

On je istakao da je u opticaju i kasarna Ljubače, kod Tuzle.

Kako smo ranije pisali mektić je uprkos protivljenjima kantonalnih vlasti od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) zatražio da otpočnu realizaciju odluke, odnosno procedure oko preuzimanja zemljišta u kasarni „Blažuj“ sa pripadajućim objektima i infrastrukturom.

„Slijedeći navedeno, kao i čenjenicu da će dolaskom zime istovremeno doći do pogoršanja vremenskih prilika, ovo Ministarstvo cijeni da je potrebno da IOM u skaldu sa svojim mandatom, otpočne sa radovima na renoviranju navedene kasarne „Blažuj“ kako bi se što je prije moguće, u njoj uspostavio privremeni prihvatni centar za migrante“, navodi Mektić u dopisu.

Ovaj objekat, kako se patria uvjerila na licu mjesta nije u lošem stanju, te se uz adekvatnu adaptaciju može pristojno urediti za privremeni smještaj migranata.