Kemala Redžić izabran za novog gradskog pravobranioca


Gradski vijećnici Bihaća na današnjoj sjednici usvojili su nakon rasprave Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać. Komisija za provođenje izbora u regulirane organe grada Bihaća provela je postupak po Javnom oglasu za izbor i imenovanje gradskog pravobranioca na koji su se prijavila tri kandidata , od kojih su dva odustala. Stoga je Komisija predložila Gradonačelniku kandidata Kemala Redžića za gradskog pravobranioca.

Na današnjoj 19. sjednici GV Bihać usvojili su nakon rasprave i Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta u naselju Kamenica kao i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana naselja „CERAVCI I“ za područje „A1“ i „H“. Podršku vijećnika dobio je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluka o osnivanju Komisija Gradskog vijeća i to Komisije za finansije i budžet, Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politikui Komisije za izbor i imenovanje. Podršku većine vijećnika na današnjoj sjednici dobio je i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za plaćanje cijene stana certifikatima i Nacrt Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća 2015 – 2019.godina.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...