zvještaji  o izvršenju prihoda i rashoda te  trošenju sredstava budžetske rezerve za prvih šest mjeseci izazvali su najviše polemike i diskusija. U konačnici su usvojeni sa 13 glasova.  Izvršenje prihoda  je   51,10 posto i  za 22,65 % veći u odnosu na prošlu godinu. Porezni prihodi su manji  od planiranih i iznose  45,27 dok su neporezni prihodi  viši od planiranih i  iznose   54,84% od plana. Tekuće su potpore ostvarene u visini od 92,83% od planiranih i  to je više za 43,96% u odnosu na prošlu godinu.

U drugom pokušaju usvojena je i  Odluka  o  prodaji nekretnine –  neizgradjenog gradjevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“.Zainteresiranih investitora ima i samo se čekalo odobrenje Općinskog vijeća da se raspiše javni poziv za kupovinu zemljišta kako bi se u  ovoj zoni uskoro izgradio još jedan objekat.

Usvojen je i  prijedlog odluke o izradi regulacionog plana „Industrijska zona Halkići “ te prijedlog odluke o uslovima, načinu i ispunjenosti prostorno tehničkih uslova za rad casina, kladionica i automat klubova na području općine. Ova odluka reguliše da kladionice, casina i druga mjesta na kojima se priređuju igre na sreću ne smiju otvarati 200 metara od školskih i vjerskih objekata i da Općini moraju plaćati taksu od 500 KM.

Odobren je  način  i uvjeti  prodaje montažnih devastiranih i čeličnih objekata u obuhvatu Poslovne zone „Vatreni mlin“, a sredstva dobijena ovom prodajom upotrijebit će se za uređenje Poslovne zone.

Usvojen je i prijedlog pravilnika o izmjeni pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede jer je nevladina organizacija Muslim Aid ponudila Općini da se uključi u projekat  kroz koji bi iduće godine uzela značajnije  učešće u nabavci, montaži, edukaciji i sadnom materijalu za najmanje 30 plastenika, uz subvencioniranje Općine.

Raspravljalo se i o prijedlogu  zaključka kojim je preporučeno  direktorima srednjih škola  da što prije urade elaborate i upute ih nadležnom ministarstvu kako bi se u narednom periodu mogla donijeti i adekvatna odluka o promjeni zanimanja koja se izučavaju u Bosanskoj Krupi.

//Krupljani.ba