Koga je Dodik sve ,pomilovao’ u prošloj godini?

Klix
Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik je prošle godine donio odluku o pomilovanju četiri osuđene osobe u tom bh.entitetu, od ukupno 37 zahtjeva.

Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik je prošle godine donio odluku o pomilovanju četiri osuđene osobe u tom bh.entitetu, od ukupno 37 zahtjeva.

Dodiku je dostavljeno 37 molbi za pomilovanje.

Pomilovanje su najviše tražili osuđeni za krivična djela ugrožavanje javnog saobraćaja (osam molbi), teška krađa (četiri), razbojništvo (tri), ali i osobe koje služe kaznu kroz teškog ubistva, silovanja, polnog nasilja nad djetetom, nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, vanbračne zajednica sa maloljetnom osobom, protivpravnog prekida trudnoće…

Entitetski predsjednik je u 2017. pomilovao dr. Tomislava Zrilića, osuđenog na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci zbog krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće. Sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak i Ministarstvo pravde RS-a dali su pozitivno mišljenje o traženju pomilovanja pa se dr. Zriliću izrečena kazna zamjenjuje uslovnom osudom.

Dodikovom odlukom pomilovana je i Miladinka Damjanović, nastanjena u Čelincu, osuđena na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine zbog krivičnog djela teška krađa. I njoj se izrečena kazna zamjenjuje uslovnom osudom. Pomilovanjem je Mirko Šikanić iz Banje Luke oslobođen od izvršenja kazne. Presudom suda njemu je izrečena uslovna osuda u okviru koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od mjesec dana i istovremeno određeno da ta kazna neće biti izvršena, ukoliko imenovani ne učini novo krivično djelo u periodu od godinu dana od dana pravosnažnosti presude, odnosno ukoliko oštećenoj nadoknadi štetu u iznosu od 300 KM u roku od šest mjeseci.

Dodikovom odlukom izbrisana je i osuda Milanu Miliću iz Banje Luke, kojem je sud izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1.500 KM zbog krivičnog djela – nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

S obzirom da osuđeni nije platio novčanu kaznu u određenom roku, rješenjem Osnovnog suda u Banjoj Luci iz 2015. godine, izrečena novčana kazna zamjenjena je kaznom zatvora u trajanju od 15 dana. Sud koji je vodio prvostepeni krivični postupak dao je negativno mišljenje za ovo pomilovanje, a Ministarstvo pravde pozitivno mišljenje o traženju pomilovanja, navedeno je u informaciji o Dodikovim odlukama o pomilovanjima koju će na narednoj sjednici razmatrati poslanici Narodne skupštine RS-a.

Zakonom o pomilovanju propisano je da jednom godišnje predsjednik RS-a obavještava parlament o odlukama o pomilovanjima donesenim tokom prethodne kalendarske godine.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...