Prije svega koristim priliku da pozdravim sve građane općine Velika Kladuša,

Razlozi koji se spominju u inicijativi za moj opoziv su samo prepisani razlozi iz inicijative koju su podnosili vijećnici Laburističke strane u 12 mjesecu 2014. godine, te ne predstavljaju nikakve novosti ili u kojem slučaju činjenice zbog kojih bih ja kao Općinski načelnik posustao u obavljanju svojih dužnosti, te kako bi vi poštovani građani nasjeli na netačne inforamcije koje vam serviraju spasitelji Velike Kladuše, preciznije rečeno skrbitelji ličnih interesa u ime naroda općine Velika Kladuša.

Razlozi koje oni navode jasni su i istiniti samo njima, za nas ostale uključujući građane i mene naravno, oni su lažni i nemaju nikavog osnova. Jer svi podaci koji se odnose na materijalno – finacijsko poslovanje Općine Velika Kladusa uvijek su na vrijeme dostavljani kako Ministarstvu financija tako i Općinskom vijeću, a zašto oni nisu zasjedali pa iste nisu tretirali, pa su im svi Izvještaji došli u 12 mjesecu 2014. godine, nisam tome ja kriv. Njima da se je zasjedalo, oni bi zasjedali i ništa ih spriječilo nebi, jer to su pokazali i 30.04.2015. godine kada je Presjedavajuća Edina Abdić – Pleho zakazala sjednicu i bez načelnika i bez službi Općinskog organa uprave, te su samo mediji bili pozvani na sjednicu, iako je takvo zakazivanje bilo u suštoj suprotnosti odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Velika Kladuša.

Međutim pravi razlozi leže u slijedećim činjenicama, i ja to građanima moram javno reći:

Po preuzimanju dužnosti Općinskog načelnika zatekao sam slijedeće stanje i probleme a koje sam naslijedio od bivše vlasti, a tu vlast su činili Edina Abdić Pleho, Jasmin Abdić, Edin Kekić i ostali.

Isti oni što nas svojim razmišljanjem o vlasti i dobrobiti za narod prisiljavaju da vjerujemo u njih i pokorimo se takvom pogrešnom razmišljanju, odnosno da vjerujemo samo u ono što oni smatraju ispravnim.

Obaveze koje ja sam zatekao poštovani građani su slijedeće:

Obaveze za održavanje lokalnih puteva, prevoz učenika, zkp, vodovodi, projekat kanalizacije, komunalna infrastruktura, rekonstrukcija školskih objekata, dani poljoprivrede, kladuški dani kulture, javna rasvjeta, itd. 603.091,00 KM.
Obaveze prema izbornim komisijama, sredstva civilne zaštite, pozajmice, tekuća rezerva, presuda Ćamil Miljković, itd. 630.027,00 KM.
Poštovani sugrađani, obaveze samo prema materijalnim troškovima Općine Velika Kladuša iznosile su 231.381,00 KM.
Dug prema platama i naknadama radnika 568.390,00 KM.
Zatim gdje su obaveze koji nisu bile proknjižene, odnosno birački odbori izbornih komisija, dani poljoprivrede i učesnici na istoj manifestaciji, obaveze prema projektima – Komunalije, Refix, KR promet i mnogi drugi 391.568,00 KM.

UKUPNO po ovom osnovu dug za kratkoročne obaveze je prelazio 2.424.458,00 KM.

Ali poštovani sugrađani to nije sve, postojale su i dugoročne obaveze Općine Velika Kladuša, a to su:

Kredit za vodovod Kudići – Johovica 728.116,00 KM.
Komulna infrastruktura iz 2010. godine (Grupex, ViK, Komunalije, KR- Promet, Veldin, Ben-mal, Limotehna, Huremagić, i Amg-projekat) 621.337,00 KM.

UKUPNO i po ovom osnovu dug je prelazio više od 1.349.454 KM.

Pored ovog kao razlog za moj opoziv je i konstantno nastojanje da se javna potrošnja smanji i dovede u okvire razumne potrošnje. Tako mi se npr. zamjera i smanjenje troškova za potrošnju goriva, telefona, službenih putovanja, reprezentacije i svega ostalog.

Ovo su razlozi oko kojih treba govoriti i objasniti ih. Došao sam na funkciju Općinskog načelnika kada su Veliku Kladušu samo dani, a možda i sati dijelili od bankrota, jer Općina je bila financijski preopterećena i kreditno zadužena. A godinana taj rad Općinskog organa pratila je Edina Abdić Pleho, Jasmin Abdić, Edin Kekić i drugi vijećnici koji su svaku godinu podržavali financijske izvještaje i izvještaje o radu prethodnih načelnika.

Postavlja se onda pitanje da li oni imaju odgovornosti za ovo teško stanje koje sam ja zatekao?! Pa naravno da imaju jer godinama nisu ništa poduzimali da se stanje u Općini promijeni. Godinama su Vama građanima širili samo svoje zajedničke strasti, zanimljive priče i vijesti koje vi želite čuti, a vi ste dobijali ništa. Vi ste dobijali samo predstave i lažna obećanja koja su vam bila servirana naročito prije svakih izbora.

Poštavane dame i gospodo, moji sugrađani, da bi bili najispravnije informirani, ja Općinski načelnik dužan sam Vam objasniti kakvo je stanje sada:

Da sam imao toliko slobodnog vremena, ja bih Vam ove informacije saopćio i mnogo prije, međutim morao sam da izađem na kraj sa hrpom nepravilnosti i nepromišljenih radnji koje su gore navedeni podržavali i tad se nisu ništa bunili.
Prvo što sam tražio po preuzimanju dužnosti bilo je kvalitetno snimanje stanja u Općinskom organu uprave i takav materijal je dostavljen Općinskom vijeću na razmatranje.
Kao što sam već rekao Općina je imala 4.616.415,00 KM neplaćenih obaveza i vjerujte mi kada iste imate na budžet od 8 miliona ovakav minus, deficit je ogroman i problemi su nemogući.
Pritisnut sam bio sa svih strana da zapošljavam određene kadrove, nisam na to pristao.
Od prvog dana aktivno sam se opredjelio da Općinu financijski stavim na noge i drago mi je da sam u tome i uspio.
Poštovani sugrađani, isplaćena je sva komunalna infrastruktura, isplaćeni su svi građevinski radovi i isplaćene su sve obaveze prema radnicima i vijećnicima.
Isplaćene su obaveze po osnovu kredita za NK Krajišnik u iznosu od 100.000,00 KM.

U toku moga mandatnog perioda napravili smo slijedeće:

Danas smo doživjeli da od minusa preko 4 miliona KM na na ručunu budžeta Općine imamo plus od nekoliko stotina hiljada maraka.

Mi smo jedina općina u Federaciji BiH, a za Kanton da i ne govorim koja ima plus na računu i koja sve obaveze izmiruje na vrijeme i zato možemo sad da dugoročno planiramo šta da radimo u budućnosti. Zaštinici naroda koji se pojavljuju kroz ovu inicijativu upravo imaju namjeru i želju da se planirane aktivnosti spriječe radi lično spostvenih interesa.

Potpisnici inicijative sa viših nova vlasti nisu jednu marku obezbjedili za projekte u općini Velika Kladuša. Poštovni sugrađani, u toku 2,5 godine mandata sa viših nivoa vlasti za općinu Velika Kladuša sam obezbjedio preko 3 miliona maraka grantovskih sredstava.

U jeku te borbe sa financijskim kolapsom uspjeli smo također i triparitetno (Općina – Građani – Vlada USK) investirati u putnu infrastukturu nešto više od 1 milion KM, te i ove tekuće godine planirano je ulaganje do 2 miliona KM u putnu infrastukturu na cijelom području naše općine.

Uspjeli smo također i stvoriti priliku za mnoge druge projekte a koji su od velikog značaja za našu lokalnu zajednicu, a to su:

Izgradnja azila (skloništa) za smještaj napuštenih i izgubljenih životinja – rješavanje problema pasa lutalica. Za informaciju građanima, lokacija je već određena, i trenutno ovaj projekat ide ubrzanim tempom ka rješavanju.
Dom za kulturu. (Stolarija i fasada) – biće uloženo u ovoj godini preko 200 hiljada KM.
Pipreme za rekonstrukciju cjelokupnog sistema javne rasvjete.
Aktivnosti na sanaciji deponije Radića most, prilagođavanje deponije regionalom centru za prikupljanje otpada (potpisali smo i ugovor sa Federlanim ministarstvom okoliša i turizma), također na pragu smo da Veliku Kladušu uvedemo u prvi sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u BiH uz posredstvo s prvim ovlaštenim operaterom, firmom EKOPAK iz Sarajeva. Vrijednsot ovog projekta je više od 200.000,00 KM.
Projekat zaobilaznice ( Đure Pucara – Sudo Luka – Grivića most). U toku izrada glavnog projetka. Vrijednsot investicije preko 4 mil. KM.
Projekat izgradnje kanalizacionog sistema i regulacija rijeke Kladušnice i Grabarske. (Ukupna vrijednost uređenja kanalizacionog sistema prelazi preko 5 miliona KM, s tim da rješevanje samih imovinsko – pravnih odnosa iznosi oko 800.000,00 KM od koji je oko 540.000,00 KM već isplaćeno).
Rješavanje pitanja prostorno – planske dokumentacije. U toku su aktivnosti na izradi dva najbitinija akta Prosotrni plan i Urbanistički plan od kojih zavisi kvalitet pružanja usluge građanima kada su u pitanju izdavanja urbanističkih i građevinskih dozvola. Paralelno se radi Regulacioni plan Šumatačke luke i Ubranistički projekat Tržni centar.
Regulacija vodotoka Kvrkulja , sanacija klizišta na dvije lokacije i priprema javne nabavke za sanaciju klizišta i putnih komunikacija za još 4 lokacije, u okviru aktivnosti za sanacija posljedica poplava iz 2014. godine. Vrijednsot ovih radova je 260.000,00 KM.

Moja je krivnja što je Općina Velika Kladuša konačno postala finacijski pozitivna, što više nemamo dugova i što smo konačno dobili priliku da uradimo nešto za nas, za naš ambijent i prostor u kojem živimo i radimo i što je ponovno postala lider na Unsko – sanskom kantonu kao nosilaca zajedničkih projekata više Općina Unsko – sanskog kantona, a kao primjer tome je nabavka plastenika za građane Općine Velika Kladuša, Sanski Most i Ključ. To su javni podaci koji se ne mogu prikriti niti izbrisati. Pitanje je: Zašto se onda od strane tzv. zaštitinika naroda obmanjuje javnost?!

A sad ćemo preći na drugi dio moje krivice:

Poštovani sugrađani, od prethodne vlasti naslijedio sam preko 1250 urbanističkih, 400 građevinskih i upotrebnih dozvola koje nisu riješene. Vi morate znati da je to jako velik posao. U prošloj emisiji govorio sam da Zakon o građenju ne ide na ruke građanima ali tadašnji poslanici koje sam prozvao nisu ništa uradili da pomognu građanima, a mogli su. U tom pravcu prije nekoliko dana podnijeli smo inicijativu za izmjene i dopune Zakona o građenju koje će doprinijeti da građani na lakši i jednostavniji način dođu do urbanističke i građevinske dozvole. Inicijativa je naišla na razumjevanje viših organa vlasti.

U sumi velikog minusa nalaze se i dozvole za koje Presjedavajuća Edina Abdić – Pleho kaže godinama se nisu izdavale . Pa gospođo Abdić – Pleho Vi sjedite u Općinskom vijeću preko 10 godina, najveći dio tih predmeta datira još od 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.godine. Čudno kako ste do sad bili na vlasti, a da nikad se niste upitali: zašto ovi građani nisu dobili dozvolu?! Gospođo Predsjedavajuća Vi ste opteretili moj mandat sa 1250 nerješenih urbanističkih saglasnosti i 400 građevinskih dozvola s kojima sam se ja morao uhvatiti u koštac i rješavati ih, a ne vi.

Danas kada sam tih dozvola rješio više od 60%, kada se zalažem za izmjene zakona o građenju, da ljudi brže i lakše dobijaju urbanističke i građevinske dozovole, kada istinski i dobro namjerno želim pomoći građanima, izgleda da sam kriv i za to i da to ne paše. Naravno da ne paše, ali samo Vama. Vama koji se besramno i lažno bucate u ime naroda, ali nažalost to je jedino što radite za taj isti narod. Pustite više građane Velike Kladuše da žive bez vaše pomoći, dosta Vas je bilo, zar ne vidite gdje su nas vaše odluke i spletkarenja dovela?!

Vama je odgovaralo kada su se dozvole u Općini Velika Kladuša plaćale lično u privatne džepove, tada niste imali zamjerki.

Poštovani sugrađani, ovo su pravi razlozi za moju smjenu, jer tražim da svako radi svoj posao, da se napravi Općina „ po mjeri za sve“ u kojoj će građani dobiti uslugu a da za nju ne moraju plaćati u privatne džepove ili da ne moraju plaćati autobuse za odlazak na rođendane. Također tražim i nastojim da se u pružanju usluga građanima poštiva načelo jednakosti svih pred zakonom. Proglašenjem Budžeta Općine Velika Kladuša za 2015 godinu na koji čin sam bio primoran po Zakonu zbog činjenice da takozvani zaštitnici naroda, Predsjedavajuća i njeni pratioci u mislima i djelima nisu usvojili ponuđeni budžet, sa ciljem i namjerom da mene načelnika spriječe u realizaciji značajnih projekata na području Općine Velika Kladuša. Proglašenjem Budžeta sam izazvao gnjev i srdžbu zbog čega su predvođeni laburitičkom strankom aktuelizirali izjašnjenje o povjerenju Općinskom načelniku. Jedini i osnovni cilj takve aktivnosti je namjera i želja da postave načelnika po njihovoj mjeri i ukusu.

Gospođo Predsjedavajuća, jučer, danas a i sutra u vašem društvu i oko vas se vide ljudi koji svoje usluge u općini naplaćuju mimo zakona, zato vi šutite o njihovom radu a i oni šute o vašem, jer od 2004. godine, pa do danas, a naročito ovaj period od 2012. godine do danas, nismo uspjeli nigdje čuti a kamo li pročitati što ste Vi to dobro napravili ili doprinjeli ovoj Velikoj Kladuši.

I treći razlog moje smjene, poštovani sugrađani je Agrokomerc, jer sam ja počeo propitkivati i tražiti odgovore u vezi cijele priče u i oko Agrokomerca. Posebna zamjerka koja mi se u neformalnim krugovima pominje i stavlja na teret je moje nastojanje da se konačno postavi pitanje oko čitave imovine „Agrokomerca“. Počeo sam postavljati pitanja za Maljevac, Karlovac, Rijeku, Zagreb, Ljubljanu, Beograd i Beč. Ovo su gradovi i mjesta u kojima „Agrokomerc“ ima vrlo interesantnu imovinu i postavljao sam pitanja koliko tamo dioničara i mladih pravnih nasljednika radi? Ko plaća najam i u čije ruke ide taj najma?

Koje firme se nalaze u imovini dioničara u ovim gradovima? Tko prodaje i hipotekarno opterećuje imovinu „Agrokomerca“? Sa ovim pitanjima ja sam sebi našao dosta problema zato što čovjek koji je meni dao bezrezervnu podršku, on upravlja i koristi ove prostore bez bilo kakve saglasnosti dioničara, što je mene kao čovjeka jako iznenadilo i pogodilo. Da se predstavlja borba za „Agrokomerc“, borba protiv bijede, siromaštva i nezaposlenosti, a da se taj isti čovjek prema toj imovini odnosi gore od Vlade F BiH. On je svu imovinu „Agrokomerca“ u ovim gradovima knjižio na svoje ime i imena svoje familije i dan danas je koristi bez naknade a dioničari od toga nemaju nikakve koristi. Ja takvu licemjernu borbu za dioničare ne podržavam i ne želim u tome sudjelovati.

Ne znam kako iskomentarisati ponašanja pojedinih vođa KSPP stranke jer oni su malo s Lijanovićem, malo sa A-SDA, pa sad malo s Laburistima. Ni sa kim nisu dugo, te kakvi su njihovi razlozi i šta će oni zajedno s Laburistima ponuditi građanima Velike Kladuše ostaje da vidimo, jer njihovi razlozi nisu definisani. Naročito to se odnosi na pojedine čelnike te stranke koji su u predsjedništvu i u ostalim strukturama. To jasno govori šta ti ljudi vide i gdje oni vode jer predsjedništvo stranke nije donijelo odluku da se ide u inicijativu za opoziv Općinskog načelnika i biće vrlo interesantno čuti i znati ko je autor ovih ideja.

Pa cijela ova priča oko izjašnjavanja naroda i svih ostalih aktivnosti će koštati od 300.000 – 400.000 KM. Ja bih stvarno razumio cijenu da se ovo plati, da se ja na primjer zalažem za kriminal, za korupciju, za ne rad, za ne izgradnju…

Potpisnici ove inicijative bi i kod mene i kod građana bili opravdani da su u toku ove 2,5 godine bar 10.000 KM investirali ili neki projekat sa viših nivoa vlasti obezbijedili za Veliku Kladušu. Oni ne plaćaju i neće platiti sve troškove koji će nastati, pa se ponašaju jako neodgovorno prema trošenju budžetskih sredstava u vrijeme ekonomskih previranja i globalne krize na svim novioma vlasti, a kunu se u građane i da rade za njih.

Pa postavlja se pitanje onda zašto tih 300.000 – 400.000 KM nije okrenuto u neki projekat, izbori su i onako iduće godine pa ne razumijem zašto svake godine imati trošak oko izbora. Neka glas javnosti i građani sami procjene šta je ispravnije, uložiti ova sredstva u nepotrebno događanje naroda ili u razvojne projekte za koje se zalaže Općinski načelnik. Dakle, prepuštam vremenu da pokaže prave razloge za ove poteze onih koji vladaju Velikom Kladušom i koji pravdajući se time da to rade u ime građana, ustvari rade za lično spostvene interese i interese određenih krugova koji misle kao oni i rade ono što oni žele.

Ova situacija će usložniti itekako rad unutar Općinskog organa uprave, to je njima i cilj, ali to za Organ nije ništa novo jer ova situacija traje još od 2012. godine, jer od konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća ništa se dobro nije desilo, bez obzira koliko sam se trudio da odamortiziram cijelu situaciju u proteklom periodu.

Potpisnici inicijative govore kako nije stvoren ambijent, pa postavlja se pitanje: gospodo jeste li ga ikako i pokušali napraviti, šta ste poduzeli ili napravili da se stvori ambijent?!

Ja ću svoj posao raditi kako sam do sad radio, odgovorno i transparentno, ne opirem se demoktatskim procesima koji će uslijediti.

Sve započete projekte ćemo radi dalje, a vjerujem da građani neće više nasjedati na prazne priče o projektima zaposlenja u hiljadama jer tko god im ih bude pričao to je čista obmana.

Poštovani građani, ovo moje obraćanje samo potvrđuje činjenicu da sam ja u istinu nezavisni načelnik i načelnik svih građana Općine Velika Kalduša.

OPĆINSKI NAČELNIK

Edin Behrić mag.oec.

NAPOMENA O AUTORSKIM PRAVIMA:
  • Ukoliko neki drugi medij želi preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor portal Biscani.net, dužan je navesti portal Biscani.net kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na foto i video materijale kojima je autor portal Biscani.net, ili fotografije koje su portalu date na korištenje.
  • U skladu sa Članom 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH napominjemo: Značajna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.