Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojila je danas Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Upravlјanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavkama u institucijama BiH”.

Komisija je usvojila i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka BiH” u vezi s revizijom učinka o temi “Raspodjela i korištenje sredstava tekuće rezerve” i “Smještaj aktivnih vojnih lica u Ministarstvu odbrane BiH”.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Utvrđivanje carinske vrijednosti korištenih motornih vozila”, kao i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Upravlјanje strategijama na nivou Bosne i Hercegovine”.

Komisija je usvojila Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutrašnjim organizacijama”, te Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz Programa održivog razvoja do 2030.”.

Usvojen je i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka BiH” u vezi s revizijom učinka o temi “Energetska efikasnost u institucijama BiH” i “Uspostavlјanje javnih internih finansijskih kontrola (PIFC) u institucijama BiH”.

Komisija za finansije i budžet Doma naroda PSBiH usvojila je i Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2018., kao i Konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravlјanja i kontrole u institucijama BiH za 2018.

Usvojeni su i izvještaji o radu Savjeta ministara BiH za 2017. i 2018. u dijelu nadležnosti Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH, i to za Ministarstvo finansija i trezora BiH; Upravu za indirektno oporezivanje BiH i Agenciju za javne nabavke BiH.

Usvojeni su i izvještaji o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2018. i 2019., kao i Orijentacioni radni plan Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2020.

Komisija nije prihvatila delegatsku inicijativu Zlatka Miletića kojom je zaduženo Vijeće ministara BiH – Ministarstvo civilnih poslova BiH za hitno izdvajanje finansijskih sredstava za rješavanje statusa problema funkcionisanja srednje medicinske škole Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II” u Bihaću.

Radi odsustva predlagača, s dnevnog reda skinuta je delegatska inicijativa Denisa Bećirovića, koja glasi: “Zadužuje se Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, pokrene konkretne aktivnosti s cilјem uvođenja niže stope PDV-a za proizvode esencijalne potrošnje građana, kao i uvođenja poreza na luksuzne proizvode”, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Izvor: Vijesti.ba