Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić na svečanosti u Vijećnici povodom Dana državnosti BiH rekao je da je današnji dan temelj odrednice BiH kao države.

– Iako je postojala stotinama godina ranije, BiH se prvi put kao država, odnosno republika konstituiše 35 novembra 1943.godine. Ovo je jedan izraz zrelosti bh. društva u cjelini. Republika je konstituriana na principima uzajamnog poštovanja između, istovremeno sličnih, a i različitih. Tada su građani BiH pronašli zajednički jezik, a on nije utemeljio republiku samo kao princip već kao državni aparat – rekao je Komšić.

Taj zajednički jezik bio je sadržan u prostoj formulaciji ZAVNOBiH-a da Bosna i Hercegovina nije ni muslimanska, ni srpska, ni hrvatska, nego i muslimanska i srpska i hrvatska i svih ostalih građana koji u njoj žive, naglasio je Komšić.

– Skoro pet decenija ZAVNOBiH-skog mira, formiralo je brojne državne institucije, od političkih, preko pravosudnih, sigurnosnih, obrazovnih i kulturnih. Period između 1943. do 1992. bio je realizacija ideja ZAVNOBiH-a. Taj period ne treba idealizirati sa ove vremenske distance, ali isto tako ne treba ga ni omalovažavati, jer je upravo to period u kojem su izgrađene republičke institucije, koje su opet bile presudne u odbrani od agresije na Republiku BiH – naveo je.

Također, ističe da je bitan aspekt ZAVNOBiH-a konačno definiranje BiH kao multietničkog prostora, koji sam po sebi podrazumijeva učešće u vlasti i društvenom životu svih pripadnika različitih etničkih skupina, bez etničke diskriminacije koja je danas prisutna, i protiv koje se borimo svi mi koji smo za građansku BIH.

– Upravo je to bila borba koju je vodio Narodnooslobodilački pokret. Borba koja je počivala na civilizacijskim vrijednostima, za koje se i danas borimo. Te vrijednosti nalaze se pod žestokim napadima. Ponekad ti napadi dolaze iz same Evrope i EU koja je, također, utemeljena na principima antifašizma. Međutim, mi od te borbe, za demokratske i civilizacijske vrijednosti nećemo odustati, neovisno o tome kako se Evropa prema njima držala, jer generacija iz 1943. godine od tih vrijednosti nije odustala ni tada u uslovima fašizmom porobljene Evrope. Nećemo, jer su naše političko, institucionalno, i kulturološko naslijeđe antifašizam, jer je naše historijsko naslijeđe demokratska i antifašistička Republika Bosna i Hercegovina – kazao je Komšić.

I u najtežim godinama, u godinama agresije na BiH, dodaje Komšić, tih vrijednosti se nismo odrekli. Poručuje, ni danas ih se nećemo odreći, jer u njih vjerujemo, i u njih ćemo vjerovati.

– Pitanje opstanka Bosne i Hercegovine, nije samo pitanje opstanka države. To je pitanje opstanka civilizacije. Za nas koji u Bosnu i Hercegovinu vjerujemo to čak nije pitanje, nego stvar dostojanstva koje nam niko ne može oduzeti. I zato budimo ponosni u ono u što vjerujemo! Budimo ponosni na Bosnu i Hercegovinu – poručio je Komšić.

(avaz)