Sa navršenih trideset godina, Bećirspahić Dinko je najmlađi doktor nauka u oblasti poljoprivrede u Krajini, a tek dvojica na prostoru Federacije su uspjela do trideset i jedne godine starosti.

Doktorirao je na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, poljoprivredne nauke – oblast Voćarstvo. Tema njegove disertacije je bila Evaluacija autohtonih genotipova oraha (Juglans regia L.) u Bosni i Hercegovini.

Bećirspahić je svoju disertaciju uspješno odbranio pred Komisijom u sastavu:

1. Dr. Fuad Gaši, doktor biotehničkih nauka-naučnog polja poljoprivrede, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Oplemenjivanje biljaka, predsjednik,
2. Dr. Mirsad Kurtović, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za nastavni predmet Oplemenjivanje biljaka, član,
3. Dr. Naris Pojskić, doktor bioloških nauka, vanredni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za užu naučnu oblast Molekularna populacijska genetika i bioinformatika na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, član,
4. Dr. Pakeza Drkenda, doktor poljoprivrednih nauka, redovni profesor Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Voćarstvo, član,
5. Dr. Azra Skender, doktor poljoprivrednih nauka, vanredni profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću za oblast Voćarstvo i Oplemenjivanje biljaka, član.