U prošloj godini, prema podacima ove agencije, ukupno je plasirano devet milijardi KM novih kredita, što je za 18 posto ili 1,4 milijardi maraka više u odnosu na godinu prije, navodi Večernji list.

U FBiH u 2016. godini zabilježena su pozitivna kretanja u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno veće kreditiranje privatnih preduzeća nego stanovništva.

Od ukupno plasiranih kredita na privredu se odnosi 72 posto, a na stanovništvo 25 posto, dok je na kraju 2015. godine ovaj odnos bio 68 posto za privredu i 27 posto za stanovništvo.

Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, broj loših kredita, odnosno kredita koji se ne vraćaju nikako ili se ne vraćaju u skladu s rokovima, u prošloj je godini smanjen za četiri posto ili 66 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine.