Krupljanka Medina Čolić, koja je diplomirala na Unsko-sanskom koledžu u Bihaću, angažirana je na “Harvard Medical School” kao istraživački asistent.

Medina je dobila poziv od Harvarda da sudjeluje kao asistent na preddiplomskom studiju, na kojem bi stekla dodatno istraživačko iskustvo.

Medina Čolić je još jednom potvrdila da svoju budućnost vidi u naučnom radu, a za to osnovu čine njeni vrhunski rezultati u školi i vannastavnim aktivnostima, odnosno zalaganju na istraživačkom polju, za koje je više puta nagrađivana.

Čestitamo Medina i želimo ti puno uspjeha u daljnjem napredovanju.

medina