Krupljanka Šejla Bjelopoljak uspješno odbranila doktorsku disertaciju u Sarajevu

usn.ba
Mr. Šejla Bjelopoljak iz Bosanske Krupe uspješno je odbranila doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na doktorskom studiju.

Doktorska disertacija pod naslovom Efekti programa “Priprema za školu” na postignuća djece iz ruralnih područja u Unsko-sanskom kantonu rezultat je naučno-istraživačkog rada i ujedno težnja autorice da se istakne potreba za uvođenjem obaveznog predškolskog obrazovanja kako u urbane tako i u ruralne sredine. Sva djeca svojim rođenjem imaju pravo na odgoj i obrazovanje i neophodno je spriječiti isključenost određenih kategorija djece bez obzira na mjesto rođenja, boravka ili određene poteškoće u razvoju sa kojom se suočavaju. Jednak pristup predškolskom obrazovanju društvene zajednice prema svoj djeci jeste obaveza, koju autorica kroz svoj doktorski rad posebno naglašava.

Komisija za odbranu doktorske disertacije bila je u slijedećem sastavu: prof.dr. Lidija Pehar (predsjednik), prof.dr. Lejla Kafedžić (mentor) i emeritus prof.dr. Adila Pašalić-Kreso (član).

Komisija je jednoglasno zaključila da je kandidatkinja na veoma jezgrovit i iscrpan način iznijela datu temu, koja zbog svog kvaliteta predstavlja vrlo značajan doprinos pedagoškoj nauci i praksi.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...