Premijer USK Mustafa Ružnić sazvao je danas u Bihaću prošireni sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK kojem su bili prisutni predstavnici IOM te UNHCR-a. Članovi Operativne grupe analizirali su trenutnu situaciju i konstatovali da i dalje postoji zabrinjavajući porast priliva migranata na područje Unsko-sanskog kantona. Prema službenim evidencijama sa današnjim danom u četiri prihvatna centra na području USK je ukupno 3415 migranata, dok ih je ukupno na području Federacije BiH 4790. U posljednjih sedam dana registrovan je ulazak u državu 648 migranata, što je više od 100% povećanje u odnosu na prethodni period. Autobusima je, iz drugih dijelova BiH, u posljednjih 15 dana, na područje USK prevezeno oko 200 vozom oko 1000 migranata.

Članovi Operative grupe ponovo ukazuju na primjetne pojave manjkavosti kod registracije porodica migranata u Službi za poslove sa strancima, te zbog saznanja o narušavanjima prava i interesa djece, kao i slučajeva zloupotrebe djece migranata , odnosno da odrasli muškarci manipulišu maloljetnim migrantima i djecom bez pratnje, registrujući se lažno kao muške porodice. Prema sližbenim evidencijama, na području F BiH je oko 600 maloljetnika migranata bez pratnje a od tog broja oko 500 ih je stiglo na područje USK. Zbog prekapacitiranosti smještaja za djecu bez pratnje čak 390 ih je smješteno u Biri, što je neprihvatljiv i nesiguran smještaj za djecu, od kojih je veliki broj napušten od odraslog pratioca sa kojim su registrovani po ulazu u BiH kao muška porodica.

Operativna grupa grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona donijela je danas slijedeće zaključke:
1. Na području Unsko-sanskog kantona , sukladno zaključcima Skupštine Kantona te općoj sigurnosnoj i zdravstvenoj-epidemiološkoj procjeni, moraju biti zatvoreni ad hoc formirani privremeni centri Bira i Miral, unutar naseljenih područja Bihaća i Velike Kladuše, a ukupna kvota za prihvat migranata u dva centra Borići u Bihaću i Sedra kod Cazina je 1000 migranata. 1000 migranata je konačna kvota koju USK može ubuduće nositi da bi se sigurnosna i zdravstveno-epidemiološka situacija zadržala pod kontrolom.

2. Ukoliko Ministarstvo sigurnosti odobri novu lokaciju, van naseljenih područja, na području USK za formiranje tranzitnog centra dodatna kvota za privremeni prihvat u takav centar bila bi 1000 migranata. Ukoliko Ministarstvo sigurnosti donese odluku o formiranju tranzitnog centra, van naseljenih područja, Operativna grupa USK zajedno sa vodećim domaćim i stranim organizacijama koje djeluju na području USK , izražava spremnost da se partnerski uključe i stave na raspolaganje svoje kapacitete, u okviru svojih nadležnosti, kad je u pitanju raspoloživa logistička i druga pomoć za stavljanje u funkciju tranzitne lokacije za smještaj migranata .

3. Od Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice se traži da maloljetne migrante iz privremenih kampova Bira i Miral, u što skorijem roku, izmjesti u raspložive smještajne kapacitete, kojima upravljaju nadležne državne službe kako bi se spriječio bilo kakav vid iskorištavanja djece a u skladu sa međunarodnim konvencijama o zaštiti prava djeteta.

4. Pripadnici MUP-a USK će, u skladu sa procjenom sigurnosne situacije, pojačano će vršiti nadzor te, sukladno odlukama o javnom redu i miru, neće dozvoliti okupljanja ilegalnih migranata u naseljenim područjima, posebno u blizinama školskih i drugih ustanova te suzbiti prosjačenje i ostale neprihvatljive oblike ponašanja.

5. Od Vlade Federacije BiH se traži da, unutar nadležnih resora, donese odluke o zabrani prevoza ilegalnih migranata vozom ili drugim transportnim sredstvima, posebno imajući u vidu pojačane mjere pozornosti zbog zdravstveno-epidemiološke situacije u regionu te preduzmu preventivne mjere za sigurnost zdravlja svih građana BiH.

6. Zbog pojavnih oblika iskorištavanja humanitarnog djelovanja i sveukupne situacije, sve nove vladine i nevladine organizacije koje se žele uključiti u rad sa migrantima, sa novim programima, moraće, nakon konsultacija unutar resornih kantonalnih ministarstava ili UN agencija sa kojima sarađuju, dostaviti programe na razmatranje Operativnoj grupi USK.

7. Od Crvenog križa USK se traži da se obrate svim domaćim i inozemnim organizacijama sa kojima sarađuju i zamole ih za interventnu pomoć u donacijama u opremi i svim artiklima kako bi CK USK mogao pravovremeno se organizovati u slučaju potrebe hitnog djelovanja.