Na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 nazvanoj ‘Povijesna nužnost oblikovanja bosanske politike’ uvodničar profesor Senadin Lavić danas je istaknuo da se bosanska politika mora zasnivati na političkoj emancipaciji građana i poštivanju slobode čovjeka kao najveće vrijednosti.

– Osnov bosanske politike je borba za vladavinu prava i kvaliteta političkih programa iz kojih se prepoznaje moralna odgovornost za državnu politiku. Bosanska politika se pokazuje kao nepokolebljiva borba za ustavni poredak i unaprjeđenje Ustava države prema evropskih standardima – naglasio je Lavić.

Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović naglasio je da se često u vokabularu koriste pojmovi koji su, na neki način, tradicionalno vezani za naziv naše države – Bosne i Hercegovine.

– Međutim, u ovom slučaju mi se jasno definiramo kao bosanske politike pri tom misleći na kontinuitet te politike, od Srednjeg vijeka do danas i svega onoga što ona znači – kazao je.

U vezi s temom Kulenović je mišljenja da, bez definiranja regionalnog aspekta i pozicioniranja Bosne i Hercegovine u regiji, teško da je moguće naći pravi put da bi to bila stabilna država i prosperitetna za sve njene građane.

– U profiliranju i oblikovanju bosanske politike danas treba posebno imati u vidu regionalni aspekt. Mnogi, ne samo Krug 99, ocjenjuju da se nalazimo u izuzetno teškoj situaciji koja je još više usložnjena činjenicom da su sasvim otvoreni pritisci od susjednih država – naglasio je.

Smatra da ‘Bosna i Hercegovina mora konačno biti tretirana, ne kao specijalni slučaj, nego kao normalna država za koju neće vrijediti posebna pravila u odnosu na cijelu evropsku zajednicu, na zajednicu svih slobodnih naroda u svijetu’.