Senadin Lavić Arhiv
Lavić: Fašističke ideologije stvorile stanje neizvjesnosti i beznađa

Podvukao je da, ukoliko se insistira na tome da je narod jednako država u tumačenju etničke pripadnosti, onda su sve granice na Balkanu otvorene

Autor: Fena

Brojni oblici fašističke ideologije, etnofaulizma, nepoštivanja ljudskih prava, promoviranje kolektivnih identiteta, negiranje vladavine prava i nepoštovanje suvereniteta Bosne i Hercegovine doveli su do stanja opće nesigurnosti, javnog konflikta i straha. 

Ocijenjeno je to na današnjoj redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualca “Krug 99” na kojoj je kao uvodničar o temi “Hegemonske politike protiv BiH i pojmovna zbrka” govorio profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Senadin Lavić.

Kako je napomenuo, upravo su fašističke ideologije stvorile stanje neizvjesnosti, beznađa i dezorijentiranosti, a one su svojim hegemonističkim projekcijama potčinile i zloupotrijebile društvene sisteme.

Profesor Lavić iznio je zbog toga stav da je osnovni cilj tih projekcija u posljednjih 30 godina bio ugasiti svaki oblik mogućnosti bosanskog suvereniteta ili osporiti postajanje BiH kao države, no to je samo nastavak antibosanske politike 20. stoljeća kada su kovani planovi za podjelu teritorija.

– Sve bosansko razlaže se na tri – tri naroda, tri etničke grupe, tri religije, općenito tri kao jedini smisao života u BiH. Neprestano se ističe da je BiH država tri konstitutivna naroda, a nikada se ne ističe i država svih njenih građana – upozorio je profesor Lavić.

Da su se hegemonističke politike prema BiH formirale davno, još polovinom 19. stoljeća tvrdi i predsjednik “Kruga 99” Adil Kulenović, koji je napomenuo da je takve politike moguće prepoznati na svakom koraku, a usmjerene su na osporavanje suvereniteta BiH.

Podvukao je da, ukoliko se insistira na tome da je narod jednako država u tumačenju etničke pripadnosti, onda su sve granice na Balkanu otvorene i to je, ocjenjuje Kulenović, opasnost za cijelu Evropu, ali i svijet.

– Na taj način odustalo bi se od osnovnih principa evropske Konferencije za sigurnost i saradnju u kojoj je rečeno da se pitanje nacionalnih državnih granica neće mijenjati – zaključio je Kulenović.

Najavljeno je da bi se u junu trebala organizirati međunarodna konferencija koja će se, između ostaloga, baviti i pojmovima koji se tiču hegemonističke politike u BiH kada će se na stručan i multidisciplinarni način govoriti o ovim pitanjima.

(Autor: Avaz)