Magazinović: Uključiti Tužilaštvo u slučaj kršenja Pravilnika o ishrani u vojsci

Biscani.net

Predsjednik Glavnog odbora Socijaldemokratska partije BiH i poslanik u Parlamentu BiH Saša Magazinović obratio se ministrici odbrane Marini Pendeš inicirajući problem kršenja „Pravilnika o ishrani u Oružanim snagama BiH u miru“, ispravnosti prehrambenih artikala, te informaciji da se vrši pritisak na uposlenike koje rade na prijemu hrane, a koji sumnjaju u njenu ispravnost. On je ministricu Pendeš pitao i ko su dobavljači hrane, koju vrstu hrane dostavljaju i koje su cijene artikala.

Magazinović, koji se i ranije bavio problemima pripadnika Oružanih snaga BiH, navodi da se „Pravilnikom o ishrani u Oružanim snagama BiH u miru“ regulišu vrste obroka, poluobroka, dopuna u hrani, planiranje, organizacija i upravljanje ishranom pripadnika OS BiH, te da je osnovni cilj Pravilnika da osigura visok nivo kvaliteta ishrane i zaštite života i zdravlja pripadnika Oružanih snaga.

Međutim, sve su češće pritužbe profesionalnih vojnih lica o lošoj i nekvalitetnoj ishrani, žalbe na konstantno konzumiranje konzervirane hrane, te tvrdnje da danima za doručak, ručak i večeru jedu jednoličnu konzerviranu hranu.

Vojnim licima koji su na straži se također isporučuje konzervirana hrana. Vrlo često se dešava da vojnici umjesto povrća i salate dobiju konzervirano povrće i salatu. Licima koja rade na delaboriranju ubojitih sredstava ne isporučuju se redovno dopune u vidu mlijeka i jogurta, a koje su pravilnikom jasno propisane.

Magazinović dalje navodi da se vojnicima koji rade na terenu, vrlo često i u ekstremno lošim uslovima odbija naknada za topli obrok jer se pretpostavlja da će dobiti adekvatnu hranu. Međutim, njen kvalitet je loš te su oni prisiljeni kupovati hranu, čime se pripadnici OS BiH izlažu dodatnom trošku.

Da se Pravilnik o ishrani u OS BiH krši i uskraćuju prava profesionalnim vojnim licima jasno je i iz izvještaja Parlamentarnog vojnog povjerenika u kome ukazuje na konstantno konzumiranje konzervirane hrane, jednolične obroke, nedostatak mesa, mlijeka, voća i povrća, te da se prehrambeni artikli ne isporučuju kontinuirano, a sistem javnih nabavki ne funkcioniše.

Zbog svega toga Magazinović ukazuje na složenost poslova koje obavljaju vojna lica i važnost uloge OS BiH, te da problem neadekvatne ishrane i kršenja propisa postaje time veći i značajniji, sancionisanje odgovornih postaje prioritet, kao i preduzimanje svih pravnih mjera radi utvrđivanja odgovornosti. On smatra da bi se u cijeli slučaj trebalo uključiti i Tužilaštvo.

Magazinović je najavio da će i u ovom mandatskom periodu nastaviti zalaganje za bolji položaj zaposlenih u Oružanim snagama BiH.1

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...