Samra Mehić, ministrica privrede u Vladi Unsko-sanskog kantona organizovala je danas, u Bihaću sastanak sa Šuhretom Fazlićem, gradonačelnikom Bihaća.

Istaknuta je potreba partnerskog rada gradskih i kantonalne vlasti s ciljem efikasnijeg rješavanja problema i zajedničkog rada na strateškim projektima za razvoj Bihaća i Unsko-sanskog kantona te zajedničkog nastupanja prema višim nivoima vlasti kad su u pitanju projekti iz oblasti privrede.

Posebno je akcent stavljen na aktivnosti kojima je cilj uređivanje stanja u oblasti koncesija i projekti javno privatnog partnerstva.