Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH danas je komentirajući slučaj Abu Hamze koji devet godina koliko je trajao mandat Dragana Mektića u Službi za strance, u pritvoru u Imigracionom centru, a nikada nije izručen kazao da su pronađeni dokazi da je on prijetnja za BiH

– On da nije prijetnja ne bi bio čitavo vrijeme u Imigracionom centru i čitavo ovo vrijeme Sud BiH ne bi potvrđivao sve odluke Službe za strance. Činjenica je da je on prijetnja po nacionalnu sigurnost BiH i činjenica je da smo u smislu njegovih apelacija dobil i sve te slučajeve, pa čak i pesudu Suda za ljudska prava u Strazburu, u smislu da se on može protjerati iz BiH. Međutim, nastupila je jedna nova okolnost da je rat zahvatio Siriju, jer je on trebao da bude vraćen i da onda po Konvenciji ne možemo osobu deportovati u zemlju gdje može biti izložen fizičkoj torturi, smrti i nekoj vrsti proganjanja i to su prilike u Siriji obustavile čitavu tu proceduru njegove deportacije inače bi to sve bil završeno – rekao je Mektić.

Međutim, ukazao je na činjenicu da novi Zakon o strancima sada, obzirom da smo prihvatil idirektivu EU i ugradili je u naše zakonodavstvo u kome stoji da će maksimalna mjera moći da traje najviše osam mjeseci, da će morati po isteku ovog njegovog rješenja najvjerovatnije biti u prilici da Abu hamza bude pušten iz Imigracionog centra.

– Ali, on će i dalje predstavljati prijetnju po nacionalnu sigurnost BiH i i dalje ćemo raditi vrlo intenzivno i aktivno da bude protjeran, odnosno deportovan iz BiH. On će biti pušten, ali će biti predmet pojačanog nadzora obavještajnih i policijskih agencija u BiH. Mi ne možemo mimo te direktive – dodao je Mektić.