“Merhamet” Bihać podijelio higijenske artikle socijalno ugroženom stanovništvu

cazin.net
Regionalni odbor „Merhameta“ Bihać, u saradnji sa sjedištem HO „Merhamet“ MDD, zaprimio je vrijedne donacije od američke partnerske organizacije MCC i od domaće kompanije „Violeta“ iz Gruda.

Regionalni odbor „Merhameta“ Bihać, u saradnji sa sjedištem HO „Merhamet“ MDD, zaprimio je vrijedne donacije od američke partnerske organizacije MCC i od domaće kompanije „Violeta“ iz Gruda.

Donacija se sastoji od različitih vrsta higijenskih artikala.

– „Merhamet“  je danas, zahvaljujući partnerskoj organizaciji MCC i domaćoj kompaniji „Violeta“ počeo sa podjelom higijenskih artikala stanovništvu slabijeg imovinskog stanja sa područja USK-a. Distribuciju navedene pomoći planiramo okončati u nekoliko narednih dana posredstvom „Merhametovih“ osnovnih odbora koji čine temeljnu strukturu Regonalnog odbora „Merhameta“ Bihać. Želimo, se iskreno zahvaliti Gradskoj upravi Bihać koja nam je obezbjedila tehničku podršku, odnosno prijevoz humanitarne pomoći iz našeg centralnog skladišta. Također, želimo pozvati sve naše sugrađane da kupuju domaće proizvode jer firma „Violeta“ je dokaz da naše kompanije vode brigu o svojim sugrađanima i društveno su odgovorne kompanije – izjavio je Alen Prošić, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Bihać.

Bihać: Akcija čišćenja i uređenja “Proljeće nas pokreće 2018”

Od  17. aprila do 17. maja 2018. godine akcija čišćenja i uređenja gradskih i prigradskih područja „Proljeće nas pokreće 2018“

Gradska uprava Bihaća zajedno sa velikim brojem institucija, organizacija, nevladinih udruženja i sportskih kolektiva i ovog proljeća organizira akciju čišćenja i uređenja turističkih i rekreacijskih zona, te gradskih i prigradskih područja pod nazivom „Proljeće nas pokreće 2018“. Prošlogodišnja akcija pokazala je vidljive rezultate, pa će ova akcija prerasti u tradicionalnu aktivnost gradske uprave i svih građana Bihaća tokom proljetnih mjeseci. Tim povodom danas su učesnici akcije prezentirali aktivnosti koje će se realizirati u sklopu akcije koja će se odvijat u periodu od 15.aprila do 17. maja  ove godine.

Prema riječima Edina Moranjkića, Savjetnika gradonačelnika Bihaća, i ove godine cilj akcije jeste čišćenje i uređenje turističkih i rekreacijskih destinacija, čišćenje i uređenje gradskih i prigradskih područja i uklanjanje divljih deponija.

„Ove godine akcija traje mjesec dana i željeli smo obuhvatiti što više lokacija u našem gradu i uključiti što veći broj građana i nadam se da ćemo očistiti sve one lokalitete koje su nesavjesni pojedinci odlaganjem otpada onečistili. Zahvaljujem svim pojedincima i ogranizacijama koje će biti dio ove akcije koja završava na Dan rijeke Une i kao takava ima i edukativni karakter s  ciljem podizanja ekološke svijesti“- istakao je Moranjkić.

Prisutnima su se obratili i Armin Amidžić, gradski vijećnik, Ermin Lipović, direktor JU za sport,odmor i rekreaciju, Adnan Mekić ispred Gradskog sportskog saveza, Ermin Zulić, Savjetnik gradonačelnika i Enes Čelebić ispred Unije studenata Univerziteta u Bihaću.

Kako je danas istaknuto, tokom trajanja akcije, komunalna inspekcija vršit će pojačani inspekcijski nadzor i sankcionisanje radi sprječavanja onečišćenja okoliša i nepropisnog odlaganja otpada. Sve prijave građani mogu vršiti na dežurni broj kumunalne inspekcije: +387061/174-336. I ove godine tokom trajanja akcije, svi građani mogu se prijaviti na izbor za najurednijeg i najljepšeg dvorišta i balkona na području Grada Bihaća. Sve informacije oko prijave na izbor za najurednije i najljepše dvorište i balkon građani mogu dobiti na broj: +387062/179-261.

Podršku akciji, pored Grada Bihaća, dalo je JKP Komrad Bihać, menadžment Nacionalnog parka Una, Vijeće učenika Grada Bihaća, Unija studenata Univerziteta u Bihaću, Udruženje „I love Una“ , brojni sportski kolektivi grada Bihaća, preduzeća i organizacije i mještani velikog broja bihaćkih mjesnih zajednica.

Plan aktivnosti u okviru akcije “Proljeće nas pokreće 2018”

Čiščenje i uređenje turističkih i rekreacijskih destinacija

 

Četvrtak – 19.04. 2018. godine

 

Lokacija: Područje tim staze Borić i partizanskog groblja Borići

Učesnici: JU za sport, odmor i rekreaciju & aktivisti Crvenog križa Bihać

 

Petak – 20.04. 2018. godine

Lokacija: Spomen park Garavice

Učesnici: JU za sport, odmor i rekreaciju & klub ekstremnih sportova „Limit“ Bihać

 

Subota – 21.04. 2018. godine

Lokacija: Dionica magistralne ceste M-5 od Ripča do Dubovskog

Učesnici: Djelatnici Nacionalnog parka „Una“, Mještani MZ Orašac i Kulen Vakuf & volonteri

Nedjelja – 22.04. 2018. godine

Lokacija: Dionica puta Golubić – Lohovo

Učesnici: Mjesna zajednica – mještani & djelatnici RC Una Kiro, Bijeli Una, Green River, Una Unique

Četvrtak – 26.04. 2018. godine

 

Lokacija: Kupalište Amerikančevo – Gradska otoka

Učesnici: JU za sport, odmor i rekreaciju & ronilački klub „Una“

Petak – 27.04. 2018. godine

Lokacija: Izletište Zavalje (Borići) i dionica puta Žegar – Zavalje – Vučijak

Učesnici: JU za sport, odmor i rekreaciju, Mjesna zajednica – mještani, studenti Pedagoškog fakulteta, PD Horizont, PD Runolist & biciklistički klub „Daj krug“

Subota – 28.04.2018. godine

Lokacija: Dionica regionalne ceste R408 od Dubovskog do Kulen Vakufa

Učesnici: Djelatnici Nacionalnog parka „Una“, Mještani MZ Orašac i Kulen Vakuf & volonteri

Nedjelja – 29.04.2018. godine

Lokacija: Čišćenje dionice uz put na lokaciji Ripač – Račić

Učesnici: Mjesna zajednica – mještani & djelatnici Una-Aqua rafting centra

II Čiščenje i gradskih i prigradskih područja i odvoz krupnog otpada

Četvrtak – 03.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Dvorište osnovne škole Harmani I

 • Lokacija: Centar

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Ekonomskog fakulteta, učenici srednje Umjetničke škole i sportisti

 • Lokacija: Harmani

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Harmani I i Harmani II, sportisti

 

 • Lokacija: Ozimice I

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Harmani I i Harmani II i sportisti

 • Lokacija: Ozimice II

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Harmani I i Harmani II i sportisti

 • Lokacija: Luke

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti IPF-a i sportisti

(Kontejneri za odvoz kabastog otpada na lokacijama: Mezarje Harmani i Dvorana Luke, u periodu od 03.05.2018. do 06.05.2018. godine).

 

Petak – 04.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Dvorište osnovne škole Gornje Prekounje – Ripač

 • Lokacija: Put V Korpusa

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Pravnog fakulteta  i sportisti

 • Lokacija: Ribić – Orljani

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Gornje Prekounje – Ripač  i sportisti

 • Lokacija: Gornje Prekounje

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Gornje Prekounje – Ripač  i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Osnovna škola Gornje prekounje – Ripač, u periodu od 03.05.2018. do 06.05.2018. godine).

 

Ponedjeljak – 07.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Poligon iza srednje srednje Medicinske i Mješovite škole

 • Lokacija: Donje Prekounje

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Donje Prekounje i Mješovite srednje škole, sportisti

 • Lokacija: Hatinac

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici Gimnazije Bihać, Unsko-sanski koledž i sportisti

 • Lokacija: Jablanska

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici srednje Medicinske škole i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Mješovita srednja škola, u periodu od 07.05.2018. do 09.05.2018. godine).

Utorak – 08.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Poligon ispred Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke škole i Tehničkog fakulteta

 • Lokacija: Ul. Irfana Ljubijankića

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici Mješovite elektrotehničke i drvoprerađivačke škole i sportisti

 • Lokacija: Mušanović mahala

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Visoke zdravstvene škole i sportisti

 • Lokacija: Zaoblaznica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Tehničkog fakulteta, učenici Katoličkog školskog centra i sportisti

 • Lokacija: Bakšaiš

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, studenti Biotehničkog fakulteta, Osnovne škole i sportisti

(Kontejne  za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka škola u periodu od 07.05.2018. do 09.05.2018. godine).

Srijeda – 09.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesto okupljanja: Sportski centar „Stens“

 

 • Lokacija: Jezero-Privilica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Sokolac

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Sportski centar Stens u periodu od 07.05.2018. do 09.05.2018. godine).

Četvrtak – 10.05.2018. godine

Početak akcije 9:00 sati, mjesta okupljanja: mjesna zajednica Ružica, Čekrilije, Vinica, Založje

 • Lokacija: Ružica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Vinica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Čekrlije

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Založje

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Mjesna zajednica Ružica i na raskrsinici Vinica – Čekrlije u periodu od 10.05.2018. do 12.05.2018. godine).

Petak – 11.05.2018. godine

Početak akcije 9:00 sati, mjesta okupljanja: Preko puta motela Rio Mare

 • Lokacija: Mali Lug

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, i sportisti

 • Lokacija: Veliki Lug

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

 • Lokacija: Pokoj

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani i sportisti

(Kontejner za odvoz kabastog otpada na lokaciji: Preko puta motela Rio Mare u periodu od 10.05.2018. do 12.05.2018. godine).

 

Subota – 12.05.2018. godine

 

Početak akcije 9:00 sati, mjesta okupljanja: osnovna škola Kamenica,  osnovna škola Vrsta, osnovna škola Gata

 • Lokacija: Klokot – Kamenica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Kamenica i sportisti

 • Lokacija: Turija – Vrsta

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Vrsta i sportisti

 • Lokacija: Gata

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Gata i sportisti

(Kontejneri za odvoz kabastog otpada na lokacijama osnovna škola Kamenica,  osnovna škola Vrsta, osnovna škola Gata u periodu od 12.05.2018. do 14.05.2018. godine).

 

Utorak 15.05.2018. godine

Početak akcije 9:00 sati, mjesta okupljanja: osnovna škola Izačić, osnovna škola Brekovica, osnovna škola Jezero – Srbljani

 • Lokacija: Izačić

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, učenici osnovne škole Izačić i sportisti

 • Lokacija: Brekovica

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, osnovne škole Brekovica i sportisti

 • Lokacija: Jezero – Srbljani

Učesnici: JKP Komrad Bihać, Mjesna zajednica – mještani, osnovne škole Jezero – Srbljani i sportisti

(Kontejneri za odvoz kabastog otpada na lokacijama: osnovna škola Izačić, osnovna škola Brekovica, osnovna škola Jezero – Srbljani u periodu od 15.05.2018. do 17.05.2018. godine).

 

III Čišćenje obala rijeke Une sa vode

 

 • Lokacija: Martin Brod – Kulen Vakuf

Učesnici: Rafting centar Discover & volonteri

 • Lokacija: Štrbački buk – Lohovo

Učesnici: Una-Aqua centar & volonteri

 • Lokacija: Lohovo – Ripač

Učesnici: Green River rafting & volonteri

 • Lokacija: Ripač – Orljani

Učesnici: Una Kiro rafting centar & volonteri

 • Lokacija: Orljani – Bihać

Učesnici: Bijeli Una rafting & volonteri

 • Lokacija: Bihać – Kralje

Učesnici: Una-unique rafing & volonteri

IV Pojačan inspekcijski nadzor

U periodu od 17.04.2018. do 17.05.2018. godine, tokom trajanja akcije, Komunalna inspekcija vršit će pojačani inspekcijski nadzor i sankcionisanje radi sprječavanja onečišćenja okoliša i nepropisnog odlaganja otpada. Sve prijave građani mogu vršiti na dežurni broj Kumunalne inspekcije: +387(0)61/174-336

V Takmičenje za najuređenije dvorište i balkon

U periodu od 17.04.2018. do 17.05.2018. godine, tokom trajanja akcije, svi građani mogu se prijaviti na izbor za najurednijeg i najljepšeg dvorišta i balkona na području Grada Bihaća. Sve informacije oko prijave na izbor za najurednije i najljepše dvorište i balkon građani mogu dobiti na broj: +387(0)62/179-261

VI Završna manifestacija

Četvrtak – 17.05.2018. – Dan rijeke Une

Početak manifestacije 11:00 sati, mjesto održavanja: Račić

 

 • Lokacija: Japodski otoci

Organizator: Unski smaragdi i Nacionalni park “Una”

Kabinet gradonačelnika0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...