Migranti između nadležnosti: Igra gluhih telefona u iščekivanju zime

RTVUSK
- Iako je dolazak migranata na područje Unsko-sanskog kantona, nešto smanjen, ipak u Bihaću i Velikoj Kladuši se sve teže nose sa trenutno prisutnim brojem migranata. Problem je prvo u neadekvatnoj realizaciji dogovorenih mjera i aktivnosti na terenu, zbog i daljeg sukoba u nadležnostima između državnih i lokalnih vlasti i međunarodnih institucija, a zatim u nedovoljnim kapacitetima za smještaj, još uvijek nedostatku konkretne pomoći lokalnim zajednicama, i posebno u narušavanju javnog reda i mira od strane migranata i izbjeglica

Migrantska situacija se u Bihaću i Velikoj Kladuši ponovo pretvara u sukob nadležnosti, trošenju sredstava i koordiniranju između vladinih, nevladinih i međunarodnih institucija.

Dogovorene aktivnosti na rješavanju smještaja, zaštite upravo zbog tog su prespore. U Privremenom kampu Trnovi ista slika. Ne osjeti se prelazak migranata i izbjeglica u Kamp u „Miralu“. I pored ovog na stotine ih je na ulicama, odnosno pod vedrim nebom, čekaju zimu. Kasni se i sa aktivnostima na osiguranju uvjeta, najavljene iz UNHCR i IOM-a.

O dodjeli sredstava za pomoć u upravljanju migracijama još se samo govori. Bihać, koji je na udaru i koji i dalje najviše trpi, u situaciji je da tek pregovara oko sredstava, koje bi trebao dobiti posredstvom IOM-a.

Evidentno je da je problem, posebno u Velikoj Kladuši, oko nepoduzimanja adekvatnijih mjera upravo zbog kašnjenja u dogovoru državnih institucija i IOM-a. Zato se ovdje sve teže nose sa trenutno prisutnim brojem migranata, kako zbog evidentiranih problema tako i sve izraženijeg narušavanja javnog reda i mira od strane migranata, koji i dalje pristižu.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...