Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac boravit će sutra u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu. Tokom posjete planiran je niz sastanaka i terenskih posjeta sa čelnim ljudima Unsko-sanskog kantona, predstavnicima institucija naše zemlje te domaćih i međunarodnih organizacija koje su uključene u aktivnosti vezane za povećan priliv migranata i njihov tranzit kroz našu zemlju.
Fokus posjete ministrice Borovac jeste pitanje zaštite prava jedne od najugroženijih kategorija migranata, a to su djeca, pogotovo djeca bez pratnje roditelja i staratelja. Cilj je da se kroz direktnu komunkaciju sa nadležnim institucijama te domaćim i međunarodnim partnerima razmotre aktivnosti koje se provode na terenu te da li su one u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, odnosno da li se provode u najboljem interesu djece migranata.

Nakon radnih sastanaka u Vladi Unsko-sanskog kantona koji počinju u Kabinetu premijera USK Mustafe Ružnića u 08:45 sati izjave za medije su planirane u 12:00 sati ispred Hotela Sedra u kojem su smješteni migranti ranjivih kategorija.