Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstvo je danas objavilo tabelarni prikaz klijenata koji su ostvarili pravo na federalne i kantonalne novčane podrške u 2019. godini. Dokumente sa listom imena preuzmite u nastavku sa servera Vlade USK-a.

Preuzmi dokumente: