Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je šefu misije IOM-a u BiH, Peter Van der Auweraertu, molbu za produžetak ugovora o zakupu objekata Sedra, Bira i Miral.

U spomenutom dokumentu izrazili su, prije svega, svoju zahvalnost za sve napore i dosadašnje aktivnosti Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini.

Osim izražavanja zahvalnosti, podsjetili su da je u toku rješavanje pitanja izmještanja migranata iz privremenih prihvatnih centara, odnosno Sedre, Bire i Mirala, te su zamolili za produžetak ugovora o zakupu spomenutih objekata do konačnog rješavanja problema sa smještajem velikog broja migranata.

Ostaje da se vidi šta će IOM odlučiti.

(cazin.net)