– Ministri su danas potvrdili Odluku Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara kao i MUP, da se rad komesara Muje Koričića u prošloj godini ocjeni zadovoljavajućim.

Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlade prihvaćen je Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima USK. Njime se želi urediti oblast u dijelu kanalizacionog sistema u sredinama koje nije moguće uvezati u centralni sistem odvodnje. Sa planom su upoznate lokalne zajednice, a uskoro će svoje viđenje dati i Skupština USK.

Članovi Vlade podržali su prijedlog ministarstva pravde da se ide u donošenje podzakonskih akata kantonalnog Zakona o državnoj službi, a sve u cilju da se što prije oformi Ured disciplinske komisije. Ministri su danas potvrdili Odluku Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara kao i MUP, da se rad komesara Muje Koričića u prošloj godini ocjeni zadovoljavajućim.

(foto: Vlada USK, tekst: rtvusk.ba)