Policija se pojavila na vratima jedne britanke jer je crtala na svoj dlan. Pogledajte o čemu se radi.

Ovu kampanju je započela jedna britanka, koja je bila žr,tva porodičnog na,silja. Bila je očajna i nije mogla da se suprostavi sama, pa je započela ovaj projekat, takav da se žr,tve nas,ilja u porodici mogu lako uočiti.

Mnogi se plaše da govore o nas,ilju kojem su izloženi jer strahuju za svoj život i život svoje djece. Kampanja “crna tačka” je tiha, a ipak predstavlja jedan veliki korak ka okončanju ćutanja vezanog za nas,ilje.

Ideja je da se nacrta tačka na dlanu, kao enkriptovani vapaj za pomoć. Ovo pomaže u identifikaciji žrt,ava. Policija kada vidi, može pomoći, promijeniti i spasiti živote žrtv,ama.

Ovo je kampanja za pomoć najugroženijim žrt,vama nas,ilja u porodici. Jednostavno nacrtaju crnu tačku na dlanovima, i policija, porodica, prijatelji, ljekari, mogu prepoznati da je toj osobi potrebna pomoć, ali da je ne može direktno zatražiti.

“Hvala vam do neba! Vi ste pomogli da uklonimo užas iz naših života!”, rekla je žena koja je pobjegla od nas,ilja u porodici. Ova kampanja vremenom postaje sve efikasnija i pruža veliku pomoć, kako ženama, tako i muškarcima koji su žrtve porodičnog na,silja.
 

Novi.ba/Fokuzz/Foto: Fokuzz

Izvor: / novi.ba