U prostorijama MUP USK-a, dana 26.09.2018. godine, održan je radni sastanak gdje su ispred Uprave policije prisustvovali načelnik Sektora uniformisane policije, glavni inspektor Družić Šero policijski komesar po ovlaštenju i viši inspektor Šemsudin Dedić komandir PS Bihać dok je ispred Službe za poslove sa strancima Ministarstva sigurnosti BiH prisustvovao direktor Ujić Slobodan sa svojim saradnicima a ispred Međunarodne organizacije za migracije ( IOM) prisustvovao koordinator za Zapadni Balkan Peter Van der Auweraert sa svojim saradnicima.

Tema radnog sastanka su aktivnosti koje će se poduzimati na području USK-a u vezi migrantske krize i svakodnevnog dolaska migranata te daljnja koordinacija i suradnja ovih institucija.

Direktor Službe za poslove sa strancima kao i koordinator IOM-a , istakli su da je najveći teret migrantske krize podnio USK-a a s tim i najveći pritisak je upravo na Upravi policije MUP USK-a, te da su policijski službenici u svom dosadašnjem radu pokazali visok stepen profesionalizma.

Glavni inspektor Družić Šero, i ovaj put je istakao da je za sveukupno sigurnosno stanje na području i grada Bihaća kao i općine Velika Kladuša, ključna stvar da se migrantima obezbjedi adekvatan smještaj. Dolaskom hladnijih dana za pretpostaviti je da će se povećati broj krivičnih djela od strane migranata posebno krivičnih djela „ Narušavanja nepovredivosti doma“ i „ Krađa“ koje su u zadnje vrijeme posebno zabilježene na području grada Bihaća. Uspostavljanjem adekvatnog smještaja za migrante uz poštivanje osnovnih ljudskih prava te upostavljanje kućnog reda u smještajnim objektima, uveliko bi smanjilo kretanje migranta po gradu i na taj način bi se olakšao rad policijskim službenicima u stvaranju sigurnog okruženja za sve građane USK-a.

Svi prisutni, složili su se i istakli da identifikacija, smještaj i kontrola kretanja migranta su ključne stvari na kojem će ove institucije koordinirano raditi.

Na kraju sastanka, glavni inspektor Družić Šero, zahvalio je na suradnji svim prisutnima i posebno naglasio da je suradnja između Uprave policije MUP USK-a i Službe za poslove sa strancima, na jednom visokom i profesionalnom nivou, te da će se ovakav vid suradnje i u narednom periodu zadržati a sve u interesu stvaranja i održavanja povoljnog ambijenta za život građana USK-a.