Povodom početka nove školske godine, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, poduzima niz aktivnosti u okviru svoje nadležnosti kako bi se školarcima obezbjedila veća sigurnost prilikom kretanja ulicama i prelaska pješačkih prelaza na putu do škole.

Imajući u vidu pojačanu frekvenciju pješaka i vozila na saobraćajnicama, u blizini škola će se pojačati aktivnosti na kontroli i regulisanju saobraćaja. Na raskrsnicama i pješačkim prelazima policijski službenici će vršiti regulaciju saobraćaja i svojim prisustvom preventivno djelovati, kako bi svi vozači, uz dodatni oprez i poštujući saobraćajne propise, omogućili bezbjedan prelazak učenika na pješačkim prelazima.

U sklopu projekta „Rad policije u zajednici“, policijski će službenici organizirati i predavanja prvačićima u svim osnovnim školama na temu njihovog što sigurnijeg sudjelovanja u saobraćaju.

Vozači se pozivaju na dosljedno poštivanje sobraćajnih znakova ograničenja brzine kretanja vozila, kako bi mogli na vrijeme reagirati na sve opasnosti i incidentne situacije koje se mogu očekivati kod povećanog prometa djece – pješaka na cestama te ustupanje prednosti prolaska pješacima na obilježenim pješačkim prijelazima.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, želi sretan početak nove školske godine učenicima i nastavnicima svih škola na području našeg kantona.