Uprava policije MUP USK-a svakodnevno prati, analizira i planira operativno-taktičke mjere i radnje kako bi održali povoljno stanje javne sigurnosti i načina života stanovnika USK-a.

S tim u vezi, primjetno je da došlo do povećanja broja krivičnih djela i prekršaja gdje se kao počinioci navedenih radnji pojavljuju „migranti“. Najčešće se radi o krivičnim djelima krađe i teške krađe, učestvovanja u tuči, nasilničkog ponašanja ali sa pogoršanjem vremenskih prilika dolazi i do znatnog povećanja broja krivičnih djela „narušavanje nepovredivosti doma“.

Uprava policije MUP USK-a je dana 20.07.2018. godine i 07.08.2018. godine putem medija apelovala na sve institucije nadležne za rješavanje problema migranata, naročito na državne institucije, da u što kraćem roku pronađu trajno rješenje smještaja migranata i da preuzmu obaveze u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, kako bi se moglo održati povoljno stanje sigurnosti na području USK-a.

Međutim, evidentno je da do sada nije ništa učinjeno kako bi se riješilo pitanje smještaja migranata, tako da je najveći teret u radu sa migrantskom populacijom i dalje ostao na policiji Unsko-sanskog kantona.

Ovom prilikom Uprava policije MUP USK-a još jednom apeluje na sve nadležne institucije, u prvom redu državne institucije koje su nadležne za zbrinjavanje i smještaj migranata, da u što kraćem roku preuzmu obaveze u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima i trajno riješe smještaj migranata jer će u kratkom roku doći do osjetnog i trajnog pogoršanja vremenskih prilika što će dodatno usložniti trenutnu situaciju.

Napominjemo da bi rješavanje trajnog smještaja rezultiralo lakšom kontrolom migranata te samim tim i smanjenjem broja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti javnog reda i mira koja su počinjena od strane ovih lica.

Operativni štab Uprave policije MUP USK-a će i dalje od svih policijskih službenika ali i svih drugih subjekata koji su uključeni u rad sa migrantima zahtijevati pojačan angažman u obavljanju poslova i zadataka propisanih važećim zakonima, te će nastaviti provoditi niz pojačanih mjera i radnji koje je provodila i do sada u cilju održavanja sigurnosti na području čitavog Unsko-sanskog kantona.