Vlada Unsko-sanskog kanton na jučerašnjoj sjednici, između ostalog, razmatrala je Informaciju o zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 164. sjednice o obavezi provođenja Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu , obrađivača Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Vlada Unsko-sanskog kantona podržava stvaranje uvjeta kojim bi se svakom djetetu omogućio predškolski odgoj i obrazovanje u godini pred polazak u osnovnu školu na području Unsko-sanskog kantona, stav je Vlade USK.

– Zakonska je obaveza Kantona osigurati minimalno 150 sati predškolskog programa za svako dijete u godini pred polazak u školu. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je u prethodnim godinama kroz projekte međunarodnih organizacija uspjelo realizirati više programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, od kojih je jedan realiziran 2014. godine u partnerstvu s UNICEF-om Bosne i Hercegovine (,,Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje”). U program je bilo uključeno 845 djece predškolskog uzrasta iz Bihaća i Cazina. Roditelji i djeca pokazali su izuzetnu zainteresiranost za pohađanje ovog programa. Ministarstvo obrazovanja,nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona i organizacija Save the Children International su 23. 8. 2018. godine potpisali Memorandum o razumijevanju na implementaciji projekta ,,Jačanje socijalnog uključivanja – Jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja djece Sjeverozapadnog Balkana”. Cilj projekta je omogućiti svoj djeci predškolski odgoj i obrazovanje u godini pred polazak u školu, a u skladu sa Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju BiH. Projektom bi u ovoj godini trebalo biti obuhvaćeno najmanje 250 djece. Organizacija Save the Children je opremila 8 centara i 15 učionica za obavezni program predškolskog odgoja u godini pred polazak u školu, te organizirala obuku za 50 odgajatelja i profesora razredne nastave, dok je Ministarstvo u obavezi obezbijediti sredstva za angažman osoba koje će provoditi program. Planirano je da centri rade tokom cijele godine, a da se učionice/jedinice aktiviraju po potrebni, odnosno za vrijeme trajanja programa, informisao je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi USK Damir Omerdić.