Jedna od najperspektivnijih vakufskih nekretnina pri Medžlisu Islamske zajednice Bihać je Bakšaiška otoka (Ribića otoka) koja se nalazi na adi, a koju okružuje rijeka Una. Parcela se sastoji od preko 100 dunuma, a ovih dana je zasijana sa 30 dunuma heljde i 30 dunuma soje, koji će se u narednom periodu koristiti za poljoprivredu.

Glavni imam Medžlisa IZ Bihać Mensur ef. Ćehić ističe da je ova nekretnina ustvari vakuf nekadašnje bihaćke medrese koja je sedamdesetih godina prešla u vlasništvo Medžlisa IZ Bihać zaslugom velikog dobrotvora i dugogodišnjeg predsjednika Odbora Islamske zajednice Bihać Sadik ef. Ribića.

“Radi se o vakufu koje je bilo u vlasništvu bihaćke medrese preko stotinu godina nakon čega je prešla u vlasništvo Medžlisa IZ Bihać. Posebnu zaslugu za ovaj vakuf je imao Sadik ef. Ribić, koji je bio upravnik medrese do 1946. godine. Kako bi sačuvao ovaj vakuf, on je dao ovaj vakuf na upravljanje gradskom zemljoradničkom dobru gdje se kasnije i zaposlio i cijelo vrijeme svoga života je nadgledao ovaj vakuf i spriječio njegovu uzurpaciju kroz razne reforme koje su imale za cilj da uzurpiraju svu vrijednu vakufsku imovinu”, kaže Mensur ef. Ćehić, glavni imam Medžlisa IZ Bihać.

Neposredno pred mjesec ramazan imami Medžlisa IZ Bihać su u nekoliko navrata dali svoj doprinos i cjelodnevnim čišćenjem ove lokacije stavljali je u funkciju za daljnje obrađivanje.

Glavni imam Medžlisa IZ Bihać Mensur ef. Ćehić ističe taj primjer imama kao hvale vrijedan i svakako primjeran kako se na brižan i zaštitnički način treba odnositi prema vakufu i prema unapređenju vakufske imovine.

Predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa IZ Bihać prof. Samir Bećirspahić ističe da je Medžlis IZ Bihać u proteklom periodu strateški radio na zaštiti vakufa kroz uknjižbu vakufske imovine u katastar, zašto su dobili posebna priznanja vakufske direkcije.

“Zaključno sa 2019. godinom sva vakufska imovina kojom upravlja Medžlis IZ Bihać je uknjižena kao imovina Islamske zajednice u katastru čime smo administrativno zaštitili vakufsku imovinu od uzurpacije. Svakako da dugujem svoju veliku zahvalnost Gradskoj upravi Bihać koja nam je u tome mnogo pomogla, te vakufskoj direkciji od kojih smo dobili posebnu pohvalu i zahvalnost za izuzetno vrijedan projekat kojeg smo uz Božiju pomoć realizovali“, istakao je ovom prilikom Bećirspahić.

Kako kaže, ova nekretnina je iskorištena u proteklim godinama za poljoprivredu, te je ugovorni zakup istekao prošle godine, nakon čega je rukovodstvo Medžlis IZ Bihać odlučilo da u narednom periodu direktno vodi brigu o toj perspektivnoj imovini Islamske zajednice.

“Što se tiče Bakšaiške otoke to je jedna od najvećih vakufskih parcela u cijeloj Krajini u jednom komadu, nalazi se nedaleko od centra grada, ima preko sedamdeset zasada oraha i do sada je se iznajmljivala i koristila za zasadu jagodičarskog voća. Prvobitni projekat koji je spreman i za koga smo tražili potencijalne investitore je bio sportsko-rekreativni i turistički kompleks. Nažalost, pojavila se pandemija i privremeno smo ovaj projekat stavili ad akta“, navodi.

Vakuf u islamu zauzima veoma važno mjesto. Kao prilog pomenutoj tvrdnji može se uzeti činjenica da su najbolje lokacije i najproduktivnije nekretnine ustvari nekada bile vakufske i usljed izuzimanja i svojevrsne otimačine su prešle u vlasništvo drugih ili su Božijom voljom i često predanošću ljudi koji su brinuli o njima ostali u vlasništvu Islamske zajednice. Jedan od gradova koji je bio posebno bogat vakufima je svakako grad Bihać. Danas je na području Bihaćkog muftijstva dosta vakufa, a najbolji primjer za to je Medresa „Džemaluddin Čaušević“ Cazin, koja pored velike zgrade, posjeduje i dvoranu, džamiju, igralište, ali i vlastito zemljište.

Pored ovog projekta Medžlisa IZ Bihać možemo istaći i novosagrađenu upravnu zgradu Medžlisa koja će biti multifunkcionalna i biti na usluzi organima Medžlisa, imamima, džematlijama i na usluzi svima koji imaju dobre i progresivne ideje.

Izvor: Biscani.net