U Sarajevu će sutra biti održana sjednica Vijeća ministara BiH. Prema najavljenom dnevnom redu, ministri će razmatrati čak 45 tačaka, među kojima su Nacrt zakona o dopunama Zakona o prekršajima, kao i Nacrt zakona o dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH.

Prijedlog strategije integriranog upravljanja granicom u BiH za period 2019.–2023. godina i Prijedlog akcijskog plana provođenja Strategije integriranog upravljanja granicom za isti period pred Vijeće ministara BiH stiže iz Ministarstva sigurnosti BiH.

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, ministri će razmatrati i Nacrt odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Srbije o saradnji na realizaciji projekta autocesta / brza cesta Sarajevo – Beograd – Sarajevo.

Vijeće ministara BiH razmatrat će i Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH u 2020. godini koju je u proceduru uputilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Ministarstvo sigurnosti uputilo je Vijeću ministara na razmatranje informaciju o ažuriranju procjene ugroženosti BiH od prirodnih ili drugih nesreća.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Na dnevnom redu i strategija upravljanja državnom granicom te sporazum o autocesti Sarajevo / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.