Na konferenciji u Bahreinu prezentirana tema ”Ljepote i potencijali grada Bihaća kao izvor inspiracije u teškim vremenima”


U periodu od 01. do 05. februara 2016. godine održan je forum o inspiracijama u teškim vremenima pod nazivom ”3rd Learning Forum for Inspiration Economy” u organizaciji ”International Institute of Inspiration Economy” čija je vizija da postanu vodeća međunarodna organizacija koja nadahnjuje mlade ljude, naučnike i poslovne lidere da stvaraju bolje društveno – ekonomske uvjete koji će promicati najbolje primjere privrede.

Konferencija je održana u Manami, Karaljevina Bahrein, gdje je više od 50 izlagača cijelog svijeta prezentiralo svoje teme iz različitih oblasti, a ispred države Bosne i Hercegovine, Univerziteta u Bihaću i grada Bihaća prisutne su bile prof. dr. Jasmina Ibrahimpašić, prof. dr. Azra Bećiraj, i Jasmina Tevšić prezentirajući temu ”Ljepote i potencijali grada Bihaća kao izvor inspiracije u teškim vremenima” gdje je posebna pažnja naglašena na: – društveno – ekonomske i ambijentalne prilike u BiH, – mogućnosti doprinosa razvoju društva akademske zajednice na Unsko-sanskom kantonu, – vodene resurse kao blagodat prirode, – koegzistenciju i elastičnost kao inspiraciju nakon rata.

prez

 

Jasno je predstavljeno da grad Bihać ima obilje resursa koji su još uvijek neiskorišteni, a koji svakako ne smiju biti zanemareni u skorijoj budućnosti. Zadatak Univerziteta u Bihaću je da kroz naučno-istraživački rad, kroz nastavu i edukaciju zasnovanu na inovativnim istraživanjima, obrazuje nosioce razvoja privrede Bosne i Hercegovine, odnosno da Univerzitet u Bihaću bude generator novih naučnih ideja i spoznaja koje će prenositi u privredu na različite načine, kroz nastavni proces, obrazovanjem magistara struke i doktora nauka, te usmjeravati naučno-istraživačke i stručne projekte prema potrebama privrede. Time bi se postupno stvarali uvjeti da privredni subjekti sudjeluju u opremanju istraživačkih laboratorija, financiraju doktorante, koje bi nakon završetka doktorskog studija i zaposlili.

Veoma je značajno naglasiti da je dana 05. februara 2016. godine potpisan memorandum o saradnji između Univerziteta u Bihaću i Internacionalnog instituta inspirativne ekonomije (IIIE) u Kraljevini Bahrein. Ovim memorandumom se stvaraju nove mogućnosti na raznim poljima kako za cijeli Univerzitet u Bihaću, tako i za grad Bihać. Inspirisani ljepotama i potencijalima grada Bihaća, počasni gosti iz Bahreina će nas posjetiti na proljeće ove godine i održati inspirativne radionice s ciljem razvijanja svijesti o važnosti prevladavanja kriza stvarajući nove ideje.

Inicijativu o saradnji Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću sa International Institute of Inspiration Economy (IIIE)) započeli su prof. dr Halid Makić zajedno sa ostalim kolegama sa Dr. Mohamed Buhejiem koji dolazi iz Bahreina, stručnjak za izvrsnost, upravljanje znanjem i promjenama. International Institute of Inspiration Economy je prvi Institut u svijetu, kao neprofitna organizacija te vrste. Do sada je registriran Departman Instituta sa sjedištem u Rogoškoj Slatini za R. Sloveniju. Ova saradnja će se nastaviti i u BiH, gdje se također planira otvaranje Departmana, sa sjedištem u Bihaću.

//mojusk.ba0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...