Na putevima u Bosni i Hercegovini, brzinu kretanja vozila u saobraćaju, osim stacioniranih, mjere i brojni nestacionirani radari.

Prema izvještaju BIHAMK-a, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera.

Zeničko-dobojski kanton

PS TEŠANJ 

08:00 do 14:30 sati Dobropolje (Tešanj)

16:30 do 22:00 sati Novo Selo (Tešanj)

21:00 do 01:00 sati Matuzići (Ganjgo petrol)

PS MAGLAJ
 

08:00 do 14:00 sati ulica Srebreničkih žrtava rata, Maglaj

16:00 do 21:00 sati Poljice (Kameni zamak)

22:00 do 24:00 sati Kosova

PS ŽEPČE 

08:00 do 14:00 sati Ograjna

15:30 do 22:00 sati Kahrimani

23:00 do 01:00 sati Goliješnica, BP Sliško

PS OLOVO 

08:00 do 12:00 sati M-18 Bakići

12:30 do 16:00 sati M-18 Olovske Luke

Sarajevski kanton

09:00 do 10:00 sati u ulici Braće Mulić, „A“ transferzala

10:30 do 11:30 sati u ulici SAfeta Zajke, Briješće, OŠ

11:00 do 12:00 sati na M-5 Mostarsko raskršće-G.Polje

20:00 do 21:00 sati u ulici Zmaja od Bosne

21:30 do 22:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića

Tuzlanski kanton

PU TUZLA – PS ZAPAD 

08:30 do 10:30 sati ulica Husinskih rudara

13:00 do 15:00 sati M-18 Husino-Ljubače

20:30 do 22:30 sati ulica Bosne Srebrene

PS GRADAČAC 

06:30 do 08:00 sati M-1.9 Šehitluci

14:30 do 16:30 sati M-14.1 Mionica I-II

PS ČELIĆ 

11:00 do 12:00 sati Miladići-Humci, na lokacijiOŠ Humci-Topole

14:00 do 15:45 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“

PS LUKAVAC 

01:00 do 02:00 sati M-4 Bistarac

04:00 do 05:00 sati M-4 Sižje

09:00 do 10:00 sati M-4 Bijelo more

10:40 do 12:00 sati M-4 Gnojnica Polje

14:30 do 16:00 sati M-4 Bistarac TBG

16:10 do 17:00 sati M-4 Azorara

17:40 do 18:30 sati M-4 Gnojnica

20:00 do 21:00 sati M-4 Bistarac

Srednjobosanski kanton

PS TRAVNIK 

08:30 do 10:00 sati Nova Bila

10:30 do 12:00 sati Donje Putićevo

13:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi

14:30 do 15:30 sati Kalibunar

PS VITEZ 

08:00 do 12:00 sati M-5 Bila (Eurodom)

12:00 do 16:00 sati M-5 Ahmići

PS BUGOJNO 

08:00 do 09:30 sati ulica 307.M.brigade (sultanovići groblje)

10:00 do 11:30 sati regionalni put, Ždralovići

12:00 do 13:30 sati lokalni put Bristovi-Rovna

PS DONJI VAKUF 

08:00 do 10:00 sati ulica 770 Slbbr.

11:30 do 13:30 sati Komar

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE  

08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska

10:00 do 11:00 sati Bistrica

23:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska

PS JAJCE 

16:30 do 19:00 sati M-16 Podbarevo Tri vode

19:30 do 21:30 sati M-16 Podmilačje, crkva Sv.Ive

PS BUSOVAČA 

09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće

10:30 do 12:00 sati Kaonik

12:00 do 13:30 sati Bukovci

PS KREŠEVO 

10:00 do 12:00 sati Volujak (nova cesta)

14:00 do 15:00 sati Resnik

PS NOVI TRAVNIK 

18:30 do 19:30 sati ulica Kalinska

21:00 do 22:30 sati M-16.4 Rankovići

Hercegovačko-neretvanski kanton

PU ČAPLJINA

08:00 do 12:00 sati M-17 Klepci-Čeljevo

13:00 do 16:00 sati M-17 Tasovčići-Počitelj

Brčko Distrikt

06:00 do 10:00 sati Grbavica-Gorice-Krepšić

10:00 do 13:00 sati Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik

13:00 do 15:30 sati Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

16:00 do 17:00 sati Omerbegovača-Boće-G.Zovik

19:00 do 21:00 sati Zaobilaznica


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Na ovim dionicama danas “vrebaju” radari / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.