Na putevima u Bosni i Hercegovini, brzinu kretanja vozila u saobraćaju, osim stacioniranih, mjere i brojni nestacionirani radari.

Prema izvještaju BIHAMK-a, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera.

Zeničko-dobojski kanton

PS TEŠANJ 

08:00 do 14:30 sati Rosulje (Tešanj)

16:00 do 21:00 sati Jelah

21:00 do 24:00 sati Šije (borovi)

PS MAGLAJ  

08:00 do 14:00 sati Misurići (izlaz iz tunela Sikola)

16:00 do 21:00 sati Moševac

22:00 do 01:00 sati Poljice (kameni zamak)

PS VISOKO 

od 10:00 do 11:30 sati R-445 regionalni put Visoko-Kakanj, Buzić Mahala

od 12:00 do 13:30 sati R-445 regionalni put Visoko-Kakanj, Radinovići

od 13:30 do 15:30 sati ulica Mule Hodžića

od 18:00 do 20:00 sati R–445 regionalni put Visoko-Kakanj, Donja Zimča

od 20:00 do 21:30 sati R-445 regionalni put Visoko-Kakanj, Seoča

od 00:00 do 01:30 sati ulica Kralja Tvrtka

PS ŽEPČE 

08:00 do 14:00 sati Tatarbudžak

16:00 do 21:00 sati Papratnica

22:00 do 01:00 sati Goliješnica (BP Sliško)

Sarajevski kanton

10:30 do 11:30 sati u ulici Safeta Hadžića (Mojmilo)

11:30 do 12:30 sati u ulici Bulevar Meše Selimović

12:00 do 13:00 sati u ulici Butmirska cesta

19:30 do 20:30 sati u ulici Zmaja od Bosne

21:30 do 22:30 sati u ulici Obala Kulina bana

Tuzlanski kanton

PU TUZLA – PS ZAPAD 

08:30 do 10:30 sati M-18 Husino-Ljubače

12:30 do 14:30 sati R-470 Par Selo

20:30 do 22:30 sati M-4 Bukinje

PS DOBOJ ISTOK  

09:00 do 10:30 sati regionalni put Klokotnica-Lukavica

13:00 do 14:30 sati regionalni put Klokotnica-Lukavica

PS ČELIĆ 

08:00 do 09:00 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“

14:30 do 16:00 sati Brnjik-Zovik, Vražići, na lokaciji BP

PS LUKAVAC

01:00 do 02:00 sati M-4 Puračić BP Nasko

03:00 do 05:00 sati M-4 Sižje

10:40 do 11:45 sati M-4 Devetak

14:30 do 16:00 sati M-4 Bistarac Lucijana

16:10 do 17:00 sati M-4 Sižje

17:40 do 18:30 sati M-4 Puračić BP Nasko

20:00 do 21:00 sati M-4 Gnojnica

Srednjobosanski kanton

PS VITEZ 

08:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Ti Oil)

12:00 do 16:00 sati lokalni put Krčevine PC-96


PS BUGOJNO 

10:00 do 11:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

14:00 do 15:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)

19:00 do 20:30 sati lokalni put, ulica Kožarska

21:00 do 22:00 sati ulica 307.M.brigade (Sultanovići)

22:30 do 23:30 sati ulica Terzići I (caffe Benz)

00:00 do 01:00 sati ulica Slobode (BSO)

PS DONJI VAKUF

09:00 do 11:00 sati Babin Potok

12:30 do 14:30 sati Oborci

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:00 sati ulica Vrbaska

10:30 do 11:30 sati ulica Paločki put

14:30 do 15:30 sati ulica Vrbaska

PS JAJCE

17:00 do 19:00 sati M-16 Mile

19:30 do 21:30 sati M-16 Podmilačje

PS BUSOVAČA 

09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće

10:30 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak

12:00 do 13:30 sati Polje

PS KREŠEVO  

10:00 do 12:00 sati Alagići

14:00 do 15:00 sati Rakova Noga

17:00 do 18:00 sati Resnik

22:00 do 23:00 sati Volujak (nova cesta)

PS NOVI TRAVNIK 

08:30 do 10:00 sati ulica S.Tomaševića, Hari II

12:00 do 13:30 sati R-439 Rastovci, Franjgine kuće

Hercegovačko-neretvanski kanton

PU ČAPLJINA
 

08:00 do 11:00 sati M-6 Čapljina, Hrvatskih branitelja

11:00 do 16:00 sati R-425a Zvirovići-Trebižat


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Na ovim lokacijama danas su smješteni radari / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.