Na području USK evidentirana su 2 počinjenjena krivična djela.

Bihać – 1 KD – “Oštećenje tuđe stvari”,
Cazin – 1 KD –“Nanošenje TTP-a ”.

Na području USK evidentirano je 3 narušavanja javnog reda i mira.
Cazin – 1 narušavanje – “Remećenje mira i posjeda od strane vlasnika domaćih životinja, koje čine štetu na imovini i posjedu građana”,
Sanski Most – 1 narušavanje – “Ugrožavanje sigurnosti ili izazivanje osjećaja ugroženosti prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo i nepostupanje po naredbi OSL”,
Velika Kladuša – 1 narušavanje – “Drsko ponašanje”.

Na području USK evidentirane su 4 saobraćajne nezgode, sa materijalnom štetom.
Sanski Most – 2 saob. nezgode (materijalna šteta),
Ključ – 1 saob. nezgoda (materijalna šteta),
Velika Kladuša – 1 saob. nezgoda (materijalna šteta).

(vladausk.ba)