Na obuku rezervnog sastava u Srbiji ove godine bit će pozvano 600 ljudi koji nisu služili vojni rok ili su služili “civilno”, bez oružja, rekao je ministar odbrane te zemlje Aleksandar Vulin.

Vulin je istakao da se on dobrovoljno javio na obuku i da će biti jedan od rezervista koji će proći 15 dana obuke.

On je naveo da od ukidanja obaveze služenja vojnog roka više od 200.000 sposobnih i zdravih muškaraca nije imalo nikakvu obuku i ne zna ništa o odbrani svoje zemlje.

“Nikome ne smeta obavezno služenje vojnog roka u Grčkoj, Austriji, uvođenje vojne obuke u Mađarskoj čak i u osnovne škole, ali za Srbiju je previše 15 dana. Previše je da date 15 dana jednom godišnje, posebno kada slušate ove koji bi da tenkovima završe u Prizrenu, ali kada im kažete da se pripreme za vojsku, da služe svojoj zemlji 15 dana, onda je to previše”, rekao je Vulin za Radio-televiziju Srbije.

Vulin je objasnio da je kazna za neodazivanje na poziv 50.000 dinara, dok neko, ko je spriječen, ima pravo na odlaganje.

On je objasnio da će oni, koji ne žele da upotrebljavaju oružje i pozivaju se na prigovor savjesti, biti raspoređeni u jedinice civilne zaštite i proći će obuku bez oružja, te je napomenuo da žene neće biti pozivane.

Izvor: vijesti.ba