Načelnik Bužima Zikrija Duraković sam sebi odobrio isplatu jednokratne pomoći

klix.ba
Načelnik Općine Bužim Zikrija Duraković je, u skladu s važećim zakonima, odobrio sam sebi isplatu jednokratne pomoći u visini dvije prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH zbog, kako je navedeno u rješenju, teške bolesti.

Načelnik Općine Bužim Zikrija Duraković je, u skladu s važećim zakonima, odobrio sam sebi isplatu jednokratne pomoći u visini dvije prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH zbog, kako je navedeno u rješenju, teške bolesti.

Načelnik Općine Bužim Zikrija Duraković na zahtjev Zikrije Durakovića, dakle samog sebe, donio je rješenje kojim je načelniku Općine Bužim, dakle samom sebi, priznao pravo na naknadu za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti i odobrio jednokratnu novčanu pomoć u visini dvije prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenim statističkim podacima, što ukupno iznosi 1.792 KM.

“Jednokratna novčana pomoć imenovanom se isplaćuje zbog teške bolesti (ishemijska bolest srca). Za izvršenje ovog rješenja starat će se Služba za finansije i trezor i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, svaka iz svoje nadležnosti”, piše u rješenju.

U obrazloženju rješenja navedeno je da je Duraković 17. jula 2018. godine podnio zahtjev u kojem traži da mu se u skladu s Pravilnikom o plaćama i naknadama uposlenih u jedinstvenom Organu uprave Općine Bužim odobri jednokratna novčana pomoć zbog teške bolesti, odnosno ishemijske bolesti srca.

“Cijeneći podneseni zahtjev i utvrđeno činjenično stanje da se radi o bolesti srca, a što je utvrđeno i putem medicinske dokumentacije, slijedom navedenog odlučeno je da se odobri jednokratna novčana pomoć u iznosu utvrđenom u dispozitivu rješenja”, piše u rješenju.

Načelnik Zikirija Duraković naložio je da se Zikiriji Duraković dostavi rješnje s poukom o pravnom lijeku koja glasi: “Protiv ovog rješenja imenovani ima pravo tražiti zaštitu svojih prava u roku od 15 dana od dana prijema istog”.

Ovim povodom kontaktirali smo Općinu Bužim u kojoj nam je izjavu dala državna službenica iz Službe za opću upravu i društvene djelatnosti Elvira Muratović. Ona ističe da je sve urađeno u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plaće i Odlukom o plaćama i naknadama zaposlenih u Organu uprave Općine Bužim.

“Članom 28. Odluke o plaćama i naknadama zaposlenih u Organu uprave općine Bužim definisano je da rukovodilac organa, odnosno općinski načelnik, i savjetnici imaju pravo na naknadu u slučaju teže bolesti i invalidnosti, kao i svi drugi državni službenici i namještenici”, kazala je Muratović.

Dodala je da je načelnik Duraković putem protokola dostavio zahtjev Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Bužim zajedno s medicinskom dokumentacijom iz Centra za srce Tuzla.

“Na osnovu medicinske dokumentacije nadležna služba utvrdila je da on ima pravo na naknadu u slučaju teže bolesti i invalidnosti, kao i svim drugim uposlenicima općine”, rekla je Muratović.

Ona ističe da načelniku nije isplaćena jednokratna pomoć “da ide na more”, već jednokratna pomoć u slučaju teške bolesti te da u ovom slučaju ne postoji sukob interesa, jer je sve urađeno u skladu sa zakonom.

“Ja ne znam kako Klix.ba može doći do ovakvog rješenja. Ovo je sve urađeno u skladu sa zakonom i na osnovu medicinske dokumentacije”, kazala je Muratović te dodala da načelnik Bužima nije jedini, već da se ova naknada isplaćuje i drugim uposlenicima, ali da to niko ne objavljuje.

Muratović smo upozorili da općinski načelnik, s obzirom na to da je političar koji je izabran na funkciju voljom građana, podliježe višem stepenu transparetnosti od drugih općinskih namještenika.

“Zakon je Zikiriji Durakoviću dao to pravo i ja mu ne mogu utvrditi ni manja, a ni veća prava nego što mu je zakon dao”, rekla je Muratović.

Zaključila je kako do sada načelnici nisu podnosili zahtjev u slučaju teže bolesti na utvrđivanje prava.

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...