Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUB BiH) danas će prigodnim programom obilježiti 73 godine od osnivanja.

Ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja
i nauke Elvira Dilberović uručit će, kao i prethodnih godina, značajan broj izdanja recentne znanstvene i stručne literature predstavnicima univerzitetskih biblioteka s područja Federacije BiH.

“Planirana je i promocija zbornika radova s naučnog savjetovanja: ‘Naučna misao u BiH – Historijski razvoj do kraja 20. stoljeća’ u izdanju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Promotori Zbornika su prof.dr. Srebren Dizdar i prof. dr. Senija Milišić”, navode iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine