Sve je više ljubitelja prirode, koji u potrazi za avanturama pohode Nacionalni park ”UNA” , ali i naučnika, koji žele detaljnije izučiti bogatu floru i faunu ovog jedinstvenog područja i na potpuno novi način pokušaju javnosti prezentirati život zvijeri i njihovo kretanje na ovom prostoru.

U prostranstvima hrastovih i bukovih šuma, protkanih borovima i smrekama, živi kralj šume – smeđi ili mrki medvjed, ursus arctos, najmoćnija ervropska zvijer, koja nema prirodnog neprijatelja osim čovjeka.

Imajući u vidu značaj očuvanja biodiverzita Nacionalnog parka, te zaštitu biljnog i životinjskog svijeta na ovom području, Uprava Nacionalnog parka UNA odlučila je posvetiti naročitu pažnju smeđem medvjedu, životinji koji je u pojedinim dijelovima zapadne Evrope skoro nestala, prvenstveno radi nemara ljudi.

Koristena muzika uz suglasnost Vlatko Stefanovski & Miroslav Tadic za song “Oj, Ovcarce (Krushevo, 1998)
Scanario & Director photography: Zeljko Mirkovic Grga
Cameraman, directed und edited: Munib Cavkic Denjo
Cameraman 2: Haris Hadzihajdarevic, Amarildo Mulic

(Biscani.net)