S današnjeg sastanka u Zavodu za izgradnju
Najhrabriji sinovi BiH i njihove porodice neće ostati bez krova nad glavom, ali problem se mora sistemski riješiti

Bitno je naglasiti i činjenicu da su predstavnici Koordinacionog odbora boračkih udruženja izrazili potpuno razumijevanje i uvažavanje pozicije Zavoda za izgradnju KS, koji je primoran poštivati odluke nadležnih institucija i zakonski okvir

Autor: S. M.

Direktor Zavoda za izgradnju KS Mirza Hulusić održao je danas sastanak s predstavnicima Koordinacionog odbora boračkih organizacija Kantona Sarajevo.
 

Hulusić je sastanak organizirao kako bi se razjasnile nesuglasice koje su nastale, nakon što Zavod za izgradnju KS, poštujući preporuke Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, te zaključak Vlade i odluku Skupštine KS, nije potpisivao nove „ugovore o čuvanju stanova“ u vlasništvu Zavoda, a koji služe za rješavanje imovinskopravnih pitanja u kapitalnim projektima Vlade KS, saopćeno je iz Zavoda. 

– Budući da je jedan broj stanova, koji su u vlasništvu Zavoda, na korištenje dat i pripadnicima boračke populacije, koji su, također, dobili obavijest da u skladu sa odredbama starih ugovora moraju napustiti stan u roku od 15 dana, na sastanku je dogovoreno da se trenutno zaustaviti daljnja procedura navedenu u obavijesti koju su dobili. Bitno je naglasiti i činjenicu da su predstavnici Koordinacionog odbora boračkih udruženja izrazili potpuno razumijevanje i uvažavanje pozicije Zavoda za izgradnju KS, koji je primoran poštivati odluke nadležnih institucija i zakonski okvir. Svjesni su i činjenice da niko u Zavodu i u Kantonu Sarajevu najhrabrije sinove ove zemlje i njihove porodice neće ostaviti bez krova nad glavom, ali taj problem se mora sistemski riješiti – saopćeno je iz Zavoda. 

Također, na sastanku je utvrđeno da postoji razlika između broja stanova i broja pripadnika boračkih kategorija, što, prema dostupnim informacijama, znači da određeni broj stanova besplatno koriste ljudi koji nisu pripadnici boračkih kategorija.

Zbog toga je na sastanku dogovoreno da Koordinacija boračkih udruženja u narednom period Zavodu dostavi spiskove članova udruženja demobilisanih boraca, porodica šehida i ratnih vojnih invalida koji koriste stanove Zavoda.

Nakon toga će se za te ljude, uvažavajući činjenicu da pripadaju kategoriji stanovništva koja je i živote dala za odbranu BiH, obustaviti iseljenje, sve dok Vlada i Skupština KS o ovom problemu ne zauzme određeni stav. Koordinacija boračkih udruženja na sebe je preuzela obavezu da se obrati Vladi i Skupštini, koja je u konačnici i vlasnik imovine Kantona Sarajevo, kako bi se se sistemski riješilo ovo pitanje.

Na kraju je važno istaći da Zavod za izgradnju KS nije samovoljno pristupio ovom procesu, nego se pokušavaju ispraviti nepravilnosti ranijih uprava i početi raditi u skladu sa zakonima. Ured za reviziju institucija Federacije BiH, naime, u svom Izvještaju o finansijskoj reviziji KS za 2017. godinu iz jula 2018. godine utvrdio je da se nekretninama u vlasništvu Zavoda za izgradnju KS u 2017. godini nije raspolagalo na odgovoran, racionalan i efikasan način. Federalni revizori u izvještaju su naveli da Kanton Sarajevo nije imao značajne ekonomske koristi od svoje imovine, a radi se o poslovnim prostorima i stanovima. Ured je, dakle, te 2018. godine izdao i obavezujuće preporuke za Kanton Sarajevo da se ustupanje nekretnina bez naknade može vršiti isključivo na osnovu zaključka Vlade Kantona Sarajevo.

Kantonalna vlada, s tim u vezi, iste je godine pokrenula procedure koje u konačnici trebaju rezultirati prihvatanjem i implementiranjem preporuka Ureda za reviziju. Vlada Kantona Sarajevo je svojim Zaključkom utvrdila je prijedlog (na sjednici od 17. maja 2018.), a Skupština Kantona Sarajevo u prošlom sazivu (na sjednici održanoj 26. juna 2018.) donijela odluku da se nekretnine iz Fonda zamjenskih nekretnina u vlasništvu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo imaju koristiti isključivo za svoju zakonom predviđenu namjenu, a to je rješavanje imovinskopravnih pitanja u procesu eksproprijacije nekretnina prilikom izgradnje kapitalnih projekata za Kanton Sarajevo.

(Autor: Avaz)