Najmlađa doktorica pravnih nauka u BiH: Ostajem ovdje

N1

Benjamina Londrc u 26. godini postala je najmlađa doktorica pravnih nauka u Bosni i Hercegovini. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici odbranivši doktorsku tezu iz Rimskog prava o temi “Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu”.

Stekla je diplome na dva fakulteta, prvo na Pravnom, a potom i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za historiju.

Predavač je na tri fakulteta: Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, te gostujuća viša asistentica na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

Mladima se trebaju pružiti tačne informacije o istorijskim događajima, pogotovo o nedavnoj ratnoj prošlosti, kako bi mogli kritički promišljali, mišljenje je Benjamine Londrc.

Ona je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekla da članstvo u stranci mladi trebaju koristiti za razvoj države i društva, a ne za lične interese.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...