Hiljade mještana Orovillea u sjevernoj Californiji evakuirano je kasno u nedjelju, nakon što su vlasti upozorile na opasnost od urušavanja prelivnika najviše brane u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Hitna evakuacija stanovništva uslijedila je nakon što su zvaničnici utvrdili da bi pomoćni prelivnik na brani na jezeru Oroville mogao da popusti u bilo kom trenutku i izazove velike poplave u okolnim mjestima.

Nakon što je izdata naredba za evakuaciju, došlo je do zastoja na glavnom autoputu, gdje je blokirano na stotine vozila.

“Nažalost, nisu mi kazali koliko vremena je ostalo, tako da smo morali donijeti veoma tešku i kritičnu odluku o evakuaciji područja Orovillea i sva mjesta južno od njega”, kazao je šerif okruga Butte Koney Honoa.

Honea je nešto kasnije kazao da voda još uvijek curi, ali znatno manje nego ranije. Prvobitne procjene bile su da će se prelivnik pored brane urušiti nakon dva sata, ali on je i dalje postojan nekoliko sati nakon što je objavljena ta informacija.

Brana “Oroville”, visine 235 metara, izgrađena 1968. godine i nalazi se oko 240 kilometara od San Francisca.