Organizacija RVI Grada Bihaća održala je danas redovnu Skupštinu na kojoj su prisutni članovi raspravljali o planovima rada ove boračke organizacije koja u Bihaću okuplja preko 1170 članova, pripadnika ratnih vojnih invalida.

Tom prilikom najzaslužnijim institucijama i pojedincima uručene su zahvalnice za nesebičnu podršku radu ORVI Bihać, a primajući zahvalnicu za Grad Bihać, Irman Alijagić, predsjedavajući GV Bihać, kazao je da podrška Grada Bihaća Organizaciji RVI nije upitna i ona će i u narednom periodu biti konkretnija sa zajednički usaglašenim projektima koji za cilj imaju podršku ovoj populaciji boraca.

„Vi ste jedna od najbolje organiziranih boračkih organizacija u našem gradu i u Gradu Bihaću i GV Bihać imate partnera i podršku i nadam se da ćemo zajednički osmisliti na koji način 2021. godine možemo pomoći aktivnosti ORVI Bihać“ – istakao je predsjedavajući Alijagić, zahvalivši se članovima organizacije na uspješno realiziranim projektima koji su poboljšali status RVI u našem gradu.